Slider ZM

BOHOSLUŽBY Zlaté Moravce

Názov akcie: 
Bohoslužby Zlaté Moravce
Miesto: 
Mestské stredisko kultúry a športu, Nám. A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce
Kedy: 
nedeľa o 9:30
Tel.: 
0911 306 920
Kont.osoba: 
Michal Klučiar

Dlhé roky v Zlatých Moravciach chýbalo miesto a čas, kam by mohol prísť bežný človek vyjadriť svoju vieru v Boha, bez nejakých predpisov, obmedzení, pretvárky...
Prísť a zažiť Božiu prítomnosť a dotyk osobne, bez nejakých "sprostredkovateľov"...
Prísť a vypočuť si kázeň od ľudí, pre ktorých to nie je len "teória", od ľudí, ktorí majú svoje rodiny, deti, starosti aj radosti bežného človeka..., ktorí si splácajú hypotéky.., ktorým sa občas pokazí auto, prihorí večera..., ktorí nebudú pohoršení keď počas ich kázne začne plakať dieťa alebo sa všetci zasmejú na ich brepte...
Prísť a byť prijatý bez predsudkov...

A preto sme v r. 2012 začali pravidelné Bohoslužby.
Každý je srdečne vítaný, bez ohľadu či verí v Boha alebo nie, či je starý či mladý, akú má farbu pleti, či je bohatý alebo chudobný... Ani na oblečení a výzore nezáleží.

Radi vás uvidíme medzi nami!