ŠAĽA

Mobil
+421 918 906 926

Email
sala@krestanskecentrum.sk

Nedeľné bohoslužby & kluby
Kresťanské Centrum Bridge
v budove Merus (pri kaštieli) na piatom poschodí, P.Pázmaňa 49/3

Bankové spojenie
Názov banky: Tatra banka, a.s.
Názov účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra
Číslo účtu: 2949035479/1100
IBAN SK57 1100 0000 0029 4903 5479