Prvá Mozaika Unplugged v Lipe a v tomto semestri!

Čaute Mozaikáči! Tak sme to rozbalili, Unpluggedy sú odštartované v nových priestoroch!Dôležitý poznatok hneď na začiatok: Nepríďte unavení, v Lipe máme skvelé kreslá! :DA pre vašu lepšiu orientáciu - toto je kino Lipa:A toto je vchod (zozadu, ktorým sa dostanete na prvé poschodie, k tým skvelým kreslám:))))Drago nás veeeľmi srdečne privítal a potom nás voviedol do chvály slovami, ktoré sú v Žalme 84: „Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo má silu v tebe..“Prebývať v Božom dome znamená, že máme s Bohom úzky vzťah. Radi chodíme do Jeho domu a chválime Ho. Často bývame preťažení, unavení a potrebujeme si oddýchnuť. Pozrieme si film, zahráme futbal, skočíme na nákupy..tieto aktivity nám však poskytnú relax, nie silu. Je rozdiel nájsť silu, alebo sa zrelaxovať. Blahoslavení – teda šťastní, požehnaní – sú tí, ktorí sú v Božom dome a dostávajú silu od Boha. Peťovi počas chvál napadli slová z Efežanom 1, 17-19.„..aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal Ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí verím tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila.“ A na ne potom nadviazal aj v slove. Hovoril o tom, čo znamená veriť a čo je to spasenie.Vieme, čo vlastne v spasení máme? No VŠETKO! Ale ako to VŠETKO prenesieme do nášho života? Tak, že tomu UVERÍME.Spasenie plus viera sa rovná spasenie v mojom živote.Mnohí ľudia veria, že Boh je dobrý. Existuje všeobecná a konkrétna viera. Všeobecná viera ale nestačí, my potrebujeme konkrétnu vieru. Nestačí len vedieť, že Boh uzdravuje. Aby bola tvoja viera konkrétna, potrebuješ Božie slovo. Keď máš slovo do konkrétnej situácie, to slovo ťa dokáže previesť. Vie ťa usmerniť.Boh môže veľa vecí, ale urobí len to, čo ti povie. Petrovi povedal „poď“. Dostal slovo. Na základe slova mohol konať. Nestačí len všeobecná viera, že Boh niečo môže. V nás pôsobí tá istá moc, ktorou Boh vzkriesil Krista! Znovu si prečítaj verše z Efežanom. Pôsobí v nás moc Jeho sily. Táto moc, spojená s Božím slovom mení životy, situácie, národy..Naše očakávania môžu padnúť, lebo pochádzajú iba zo všeobecnej viery a všeobecného presvedčenia. Hľadajme Slovo! Potrebujeme založiť svoj život na Božom slove. Všetko bolo stvorené cez slovo a slovo všetko mení. Potrebujeme veriť slovu a postaviť svoje životy na viere. Moc slova tak bude pôsobiť v nás, aj cez nás.Ako sme zo slova prešli znovu do chvál, modlili sme sa za jasné slovo do života, do našich konkrétnych situácií. Ak máte pred sebou rozhodnutia, križovatky, ťažké obdobie, proste Boha, aby prehovoril do vašej situácie a dal vám jasné slovo.