Podcasty

Zlomenie
Pridané dňa: 
18 August, 2013
Autor: 
Boris Gaal

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

  1. Petr. 2, 2

Zlomenie

"Zlomenie" dnes nie je veľmi obľúbene slovo. Zlomené srdce znamená mať plné srdce pre Božiu vec a modliť sa na kolenách často so slzami pre svoje detí, pre ľudí na pracovisku,...

Božie srdce je často plné bolestí pre ľudí, ktorí Ho nepoznajú.

Keď Ježiš bol unavený a videl ľudí, bol pohnutý ľútosťou a slúžil im.

Príkladom zlomenia v biblií je Nehemiáš. Bol kráľovský čašník resp. pohárikom babylonského kráľa. Čo sa stalo s čašníkom, že postavil múry Jeruzalema?

Neh. 1, 1-2,2: Nehemiáš sa spýta, v akom stave je Jeruzalem. Keď počul, že mesto je bez múrov, smútil a plakal. Bol tak smutný, že si to všimol kráľ.

Boh chce pracovať s našim zlomenom srdci. Chce, aby sme s Ním zdieľali Jeho srdce. Ako veľmi je Božie srdce zlomené pre stratených, je dobré vidieť na príbehu Jonáša. Napriek tomu, že Ninive bolo miestom hriechu, zmiloval sa Boh, keď ľudia prosili o odpustenie.

Ako často konáme skôr tak ako to robil Jonáš: odsúdime naše okolie a nemáme milosť s druhými? Trucame, keď vidíme, akú ma Boh trpezlivosť s inými? V Jonášovom príbehu je vidieť, ako veľmi je Božie srdce zlomené pre ľudí.

Biblia hovorí, že máme najprv hľadať Božie kráľovstvo a On nám pridá všetko ostatné. Väčšinou hľadáme najprv to ostatné. Nechceme sa zlomiť pre Božiu vec, lebo sme príliš pohodlní. Často sme my samí odpoveďou na naše modlitby. Modlíme sa pre obrátenie v našej rodine. Boh je pripravený konať, ale chce pravé cez nás konať.

Ľudia, ktorí stávali múry Jeruzalema, boli všetci ozbrojení. My ideme často nepripravene do duchovného boja a potom sa čudujeme, keď nezvládame útoky diabla.

Boh nikoho nepošle na silu do boja. Začína to v nás. My musíme byť pripravení. Chceme, aby sa ľudia obrátili? Sme pripravení ich privítať ako našich bratov? Úplne jedno, o koho sa jedná?

Gál. 4, 19: Tento verš ukáže, že aj Pavol bol zlomený pre ľudí. Nosil Božie zlomenie vo svojom srdci. Si ochotný nechať sa zlomiť pre Božiu vec?

Pridať komentár: