Podcasty

Veľká noc
Pridané dňa: 
31 March, 2013
Autor: 
Milan Presburger

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Ako farizeji zachránili Veľkú noc

Celé naše kresťanstvo sa točí okolo vzkriesenia. Bez vzkriesenia by to celé nemalo zmysel.

Vďaka "Nikovi" a Jozefovi máme potvrdenie, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. Ich príbeh sa deje medzi riadkami známeho príbehu o Ježišovom ukrižovaní.

Ježiš visel na kríži, čo bol trest pre najhorších zločincov. Keď zomreli, boli zvyčajne hodení do masového hrobu.

Na začiatku Ježišovho konania stál Nikodém. Farizeji boli zodpovední za dodržiavanie zákona. Niektorí z nich skúmali Ježišove konanie.

Ján 3, 1-13:

Nikodém sa opýtal, ako človek môže mať istotu, že je spasený. Ježiš vysvetlil, že každý, kto je znovu narodený a kto v Neho verí, má večný život.

Ján 7,45-48:

Sluhovia mali zajať Ježiša. Ale hovoril tak mocne, že Ho nezajali. Tí, čo uverili ako Nikodém, sa neozvali. Asi tu nastal duchovný zlom, kde začali prenasledovať Ježiša.

Keď Ježiš zomrel na kríži, Nikodém pochopil, že Ježiš bol na kríži vyvýšený ako bronzový had na púšti. Zrazu rozumel aj veršom z Iz. 53.

Ján 19, 38:

Jozef z Arimatie bol tajný učeník Ježiša. Spolu s Nikodémom žiadali Ježišové mŕtve telo. Pilát si to nechal potvrdiť, lebo Ježiš zomrel veľmi skoro. Tým, že Ježiš prešiel riadnym pohrebom, je dokázané, že Ježiš naozaj zomrel.

Dnes znie aj pre Teba Nikodémová otázka: "Čo musím urobiť, aby som bol spasený?" Tak ako vtedy znie odpoveď aj dnes: "Uver a naroď sa znova skrze Ducha Svätého!"

Pridať komentár: