Podcasty

Syn alebo sirota
Pridané dňa: 
28 April, 2013
Autor: 
Milan Presburger

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Chcem dnes hovoriť o téme, ktorá je pre nás všetkých kľúčová. Naša generácia často vyrastá bez otca. Nové Zámky sú jedným z miest s najväčšou rozvodovosťou.

Sme generáciou bez otca.

Hovorili sme v minulosti veľa o prebudení. Niekedy je to žiaľ tak, že nepoznáme lásku otca. Preto vyrastajú často služobnici domu namiesto synov a dcér domu. Niektoré zbory sú štýlové a perfektne organizované. Snažíme sa vytvoriť atraktívne programy. Ale to, čo najviac priťahuje, je dom Boží plný s dcérami a synmi, ktorí poznajú Jeho lásku.

Si syn alebo sirota?

Ježiš sa vzdal všetkého, aby mohol zomrieť pre nás a takto nám ukázať Svoju lásku. Ako Božie dieťa máš všetku moc a autoritu, ktorú ti Boh dal. Z toho rastie nadprirodzená služba, o ktorej sme tak veľa hovorili. Seminár o proroctve nám ukázal, že nás nedefinuje, čo robíme, ale to, že sme Božími deťmi. Je to úplne iný základ, keď robíme skutky lásky z tohoto vedomia. Keď robíme veci, ktoré nám Boh ukáže, z lásky a nie z povinnosti.

Keď zažiješ Božiu lásku, už nerobíš veci zo zodpovednosti, ale z úprimnej lásky k Nemu.

V čom potrebujeme prelomiť, aby sme spoznali otcovu lásku? Chcem spomenúť štyroch mužov.

Jozua a Kaleb

Kaleb bol jeden z vyzvedačov, keď Izrael mal vstúpiť do zasľúbenej zeme. Keď sa vrátili vyzvedači, báli sa ostatní kvôli obrom. Len Jozua a Kaleb dôverovali Božiemu zasľúbeniu. Preto im Boh sľúbil, že sa dostanú do zasľúbenej zeme. Biblia píše, že Kaleb mal iného ducha - ducha synovstva.

Keď stojíš na Božom slove, nemusíš sa báť ani obrov. Nesmieš obmedziť svoju vieru na to, čo dokážeš aj sám. Bez Boha.

Druhá vec pri Jozuovi je autorita.

Jedna vec je poznať Božie slovo. Druhá vec je vstúpiť do toho, čo Boh pre nás pripravil. K tomu treba byť silný a odvážny.

Dávid

Druhý človek je Dávid. Keď sa pozeráme na Dávida, vidíme, že jeho život je plný zlyhaní. Prečo Boh mohol o ňom hovoriť, že je muž podľa svojho srdca? Boh to hovoril, lebo nikto iný ako Dávid nemal taký intímny vzťah s Bohom ako Dávid. Dávid mal iné srdce a intimitu s Bohom.

Nehemiáš

Tretí muž je Nehemiáš. Bol ochutnávač babylonského kráľa. Požiadal kráľa, aby ho nechal postaviť zrúcané mesto svojich predkov - Jeruzalem. Nehemiáš určite nemal vzdelanie na stavbu mesta. Ale on mal iné bremeno za Božiu vec. Je tu vidieť Božiu priazeň v tom, že kráľ ho nechal ísť. Keď začal Nehemiáš stavať, vyzeralo všetko tak, že to nezvládne. Ale Boh sa k tomu priznal. Väčšinou, keď ideme za Božou vecou, dostaneme sa do protivenstiev, lebo diabol nás chce zastaviť.

Gedeon

Štvrtý muž je Gedeon. Boh mu dal identitu a inú silu. Zvíťazil s hudobnými nástrojmi a malou armádou nad veľkou nepriateľskou armádou.

Keď zažiješ Božiu lásku, nikto ti to nemôže vziať a ľudia môžu hovoriť, čo chcú.

Kde sú paralély k nám dnes?

Jozua musel preraziť do novej krajiny. Vidím dnešnú paralelu v tých ľuďoch, ktorí sa celé roky modlili, keď zhromaždenia neboli možné.

Druhý boli tí, čo nemali peniaze ani aparatúru, ale išli s láskou a evanjelizovali.

Mirova generácia potom niesla iné bremeno. Miro začal stavať zbor namiesto toho, aby ostal v Amerike a viedol pohodlný život.

A my dnes sme Gedeonová generácia. Našli sme našu identitu v Bohu a musíme o tom rozprávať.

Mefibošet

Ďalší muž je Mefibošet. Je postihnutý chlapec - potomok Saula, Jonatánov syn. Dávid ho volal na kráľovský dvor napriek tomu, že nemal hodnotu v očiach ľudí. Ľudia musia vidieť Mefibošeta medzi nami. Boh nás miluje úplne jedno, kto sme v očiach ľudí.

Peter

Ďalší človek je Peter. Peter mal veľké ústa, zradil Ježiša, a napriek tomu Ježiš ho prijme s láskou. Ježiš ho ľúbi bezpodmienečne a absolútne. Peter na koniec dospel a uznal, že Ježiša ľúbi - ale s ľudským omedzením.

BOH SA POZERÁ JEDINE NA ÚPRIMNOSŤ TVOJHO SRDCA.

Rím. 8:

ĽUDIA POTREBUJÚ VIDIEŤ BOŽIU OTCOVSKÚ LÁSKU! V TOMTO DUCHU BUDUJME JEHO DOM!

Pridať komentár: