Podcasty

Skutočné posvätenie
Pridané dňa: 
5 January, 2014
Autor: 
Milan Presburger

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Kto z nás sa o to usiluje, aby bol svätý? Boh je neopísateľne svätý. Rozumom to neobsiahneme. Je dobré, keď sa snažíme byť duchovný. Ale nemôže nás to robiť svätejšími.

Existujú dva extrémy:

  • svätá povýšenosť
  • podcenenie svätosti, ktorú mi dal Boh.

Vždy budú pokušenia okolo nás. Ale s Božím výstrojom (Ef. 5) sme pripravený proti ním bojovať.

Izaiáš bol zdrtený, keď zomrel jeho priateľ, izraelsky kráľ. Preto išiel do chrámu.

Iz. 6, 1-6:

Izaiáš videl Pána. V starom zákone mal na to právo len veľkňaz raz za rok. Ty na to máš príležitosť každý deň. Prajem Ti, aby si to robil každý deň v tomto roku.

Keď hľadáš Boha, dá sa ti určite vidieť. Je len otázka, či Ho chceš naozaj vidieť. Lebo ta postaví pred zrkadlo a neostane ti nič iné ako činiť pokánie.

Ef. 1, 4-6:

Si svätý jediné preto, že si ta vyvolil Boh. Dobrá povesť veľmi úzko súvisí s tvojou svätosťou. Každý deň sa potrebuješ posvätiť. Svätosť je proces, kontinuálna vec.

Iz. 6, 6+7:

Potom videl a zažil Izaiáš Božiu očisťujúcu moc. Veľa kresťanov ma odpustené ale stále bojujú s vinou. Pritom Boh zoberie aj vínu!

Gal. 5, 19-21:

V tomto zozname sú na tej istej úrovne aj "ťažké" aj "ľahké" hriechy bez rozdielu. Jedine, čo nás robí použiteľnými pre Boha je, keď mu vyznáme svoje hriechy.

Gal. 5, 22:

Nasleduje zoznam vlastnosti, ktoré nám dáva Boh. Potrebujeme sa pravidelne stretávať s Pánom. Skutočne pokánie je zmena zmýšľania, ktorá sa odzrkadľuje v našich skutkoch.

Až potom ta vola Boh a pošle ta slúžiť. Preto potrebuješ sa každý deň nechať premeniť Bohom, aby ta mohol poslať. Keď tento proces žiješ každý deň, si pripravený ísť.

Chcem ta pozvať tento rok k tomu, aby si si nechal zmeniť svoje myslenie od Boha, čo sa odzrkadľuje v tvojom správaní a čo ta pripraví na to, aby ta mohol Boh použiť.

Pridať komentár: