Podcasty

Škola nadprirodzenej služby - Prirodzene nadprirodzený život - časť 2/2
Pridané dňa: 
22 February, 2013
Autor: 
Ivan Zuštiak

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.ŠKOLA NADPRIRODZENEJ SLUŽBY

Často sa stáva, že uveríme a ostaneme na tomto bode stáť. Ale Božia pokladňa nemá dno.

Efežanom 4,11

Boh chce, aby sme trénovali a odovzdali naše dary ďalej. Možno nemáš žiadny úrad, ale môžeš sa modliť a Boh koná cez Teba zázrak.

Dnes je úvod:
"PRIRODZENE NADPRIRODZENÝ ŽIVOT"

Ježiš nerobil show zo zázrakov, ale kázal ľudom, aby nehovorili. Vždy bol prirodzený, aj keď robil zázraky.

Nehľadáme zázraky, ale Pána. On nie je len láska, ale je napr. aj Bohom súdu. Často ľudia povedia "áno" k Bohu a "nie" k cirkví. To je diablova pasca, že ľudia neuznajú Kristove telo. Tým pádom nemôže tiecť Jeho moc cez veriacich.

Efežanom 1,22-23

Dlho som sa bránil modlitbe za chorých. Bolo raz choré dieťa. Modlil som sa za neho, aby niekto mocný prišiel a kládol ruky na neho. Čím viac som sa modlil, tým viac mi hovoril Svätý Duch: "Ty pôjdeš."

Verím tomu, čo je napísané: Znamenia budú sprevádzať veriacich. Musíme do toho vstúpiť a naučiť sa, ako dávať s vierou. Tak ako pri nasýtení 5000 ľudí cez ryby a chlieb malého chlapca.

Keď Božia moc je takto uvoľnená cez obyčajných ľudí, je diabol bezmocný. Toto
sa dialo v Číne. Mao Tse Tung odstránil vedúcich zborov. Tak povstali ľudia, ktorí nikdy nemali žiadny úrad, ale mali živú vieru.

Keď sme uverili, máme nový život v sebe. Toho sa bojí diabol. Nemáme sa spoľahnúť na evanjelizačný výkon pastora. Nemáme sa vyhovárať na našu neschopnosť.

Podobne ako Samson, ktorý na koniec mlel múku pre nepriateľa. Bol darebák, ale nakoniec Boh ho aj tak pozdvihol a porazil viac nepriateľov ako predtým. Mal úžasnú túžbu, aby sa mu vrátila Božia moc. A vrátila sa.

Keď porozmýšľaš nad Božím slovom a si naplnený, potrebuješ ho aplikovať. Tak ako detí, ktoré konajú, čo počujú. Tak máme aj my konať Božie slovo.

Je písané, že by sme už mali jesť pevnú stravu, ale stále potrebujeme mlieko. Pevná strava je konanie Božej vôle. Mlieko je počúvanie kázne.

Často sa bojíme konať a často povieme, že sa ešte potrebujeme učiť a pripraviť sa. Ale cirkev je postavená na zázrakoch. Vid., ako Ježiš kázal Petrovi vyhodiť siete. Učeníci nemali problém ísť a urobiť. Uvedomme si, že ideme do školy. Nie sme perfektní, ale učíme sa. Tak isto ako aj v škole urobíme tie vecí, čo ešte nevieme.

Život v tebe je darovaný Bohom. Nemusíme sa báť, že odíde, keď si ráno nečítame bibliu. Boh si rád používa nedokonalých ľudí tak ako Samsona. Verím tomu, že Boh chce, aby sa vrátila Samsonova moc do cirkví, ktorá má vypichnuté oči a ostrihané vlasy. Verím tomu, že tieto vecí sú multiplikácia a chodenie v Božej moci.

V Srbsku sa stalo viac ako 200 zaznamenaných zázrakov. Slepí videli, zlomené kostí sa hojili, hluchý počuli. Verím tomu, že Boh to chce uvoľniť aj u nás. Musíme si tieto svedectvá nechať, lebo privedú ľudí, ktorí tak budú zachránení.

Mať. 22,29
Ako 15-ročný som sa modlil za starú mamu, ktorá malá rakovinu. Keď plakali, som sa spýtal, či Ježiš nie je ten istý aj dnes. Spravili jej malý vývod, ktorý zarástol. Tak začala piť kávu, aby si zriedila jedlo. Potom sa jej vývod zapchal kôstkou. Tak bol ohrozený jej život. Modlili sme sa a vyše 90 ročná žena prežila zápal pobrušnice a zvádla operáciu. Boh ju uzdravil. Lekár mi nechcel veriť, že mala pred 28 rokmi rakovinu čreva. Pritom to bolo histologicky potvrdené.

Naša viera nemá stáť na pocitoch. Nepostav svoje uzdravenie na pocitoch alebo
osobe, aby si oň neprišiel. Stoj na Božom slove a povedz: "Nie je to len pocit, Bonnke je preč, ale Boh ma uzdravil."

Marek 6,5

Ježiš nikdy nevysvetľoval neveru. V origináli sa tu hovorí o "slabých" a nie o "chorých". Dokonca Ježiš bol blokovaný cez neveru! Všimnite si, čo Ježiš urobil. Pokračoval ďalej. Nepotrebujeme poznať 21 dôvodov, prečo nám to nefunguje. Oslabilo by to našu vieru.

Bonncke hovoril: Elektráreň Božej moci je kríž.
Božie slovo je vedenie prúdu:
Toto ma veľmi oslobodilo, keď som si uvedomil, že nemusím si vyrábať Božiu moc. Keď Corrie ten Boom volali v koncentračnom tábore dopredu, využila šancu povedať Božie slovo žene vedľa nej. Nebála sa smrti. Boh jej na to dal silu.

Keramická poistka je Tvoja viera:
Stačí nám, že sa len dotkneme vedeniu a elektrárne.

Keď sa za niekoho chorého modlím, zvyknem mu prečítať Izaiáš 58 a povedať:
"Ježiš niesol naše choroby a hriechy. Preto sa môžem za Vaše uzdravenie modliť."

Raz ma volali na modlitbu za mladého muža. Museli mu brať tkanivo z obličky, čo sa robí bez umŕtvenia. Je to veľmi bolestivé. Modlili sme sa, a poslali muža ešte raz za vyšetrenie. Primár potvrdil, že treba zopakovať punkciu. Mladý muž odovzdal život Bohu, rozhodol sa ísť ešte raz na punkciu. Pritom vstúpil na neho Svätý Duch a necítil žiadnu bolesť a vyšetrenie potvrdilo tento krát, že bol zdravý.

Nemáme veci pod kontrolou. Ale veríme v Božiu moc.

Peter nebol dokonalý, ale ochotný uznať si chybu.
Sú dve rizika v nadprirodzenej službe.
- že to nefunguje
- že to funguje a ovládne nás pýcha.

Boh nám dá cvičisko okolo seba. Buď odvážny sa modliť, nielen za uzdravenie. Najviac zázrakov sme zažili vo vlastnej rodine. Nevyhováraj sa na to, že pastor Tá nepovolá dopredu. Chcem Vás povzbudiť k smelej modlitbe.

New Age konferencia ukázala, že ľudia sú hladní po uzdraveniu. A Ty si tú v tomto meste. Stačí, keď sa dáš Bohu k dispozícií. Často tvorime zábavný program pre ľudí. Ale najviac zábavy je vidieť uzdravených ľudí. Boh to dokázal urobiť cez malé deti, nedokonalých, Samsona. Tak to vie aj cez Teba!

Pridať komentár: