Podcasty

Rodina II: Kto si v rodine?
Pridané dňa: 
16 March, 2014
Autor: 
Nové Zámky: Milan & Judka Presburger

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Rodina II: Kto si v rodine?

Manželky, podriaďujte sa svojím manželom

Boh si často vybral rodinu na to, aby konal svoj plán. Spoločnosť má dnes tendenciu, všetko považovať za normálne a dobré - len, aby všetci sa cítili dobré.

Ježiš na jednej stráne sprísni zákon. Na druhej stráne ale prináša milosť. Je rozdiel a pnutie medzi Božím prvoplánom a realitou. Ale Ježiš neodsúdi tých, čo nesplnia ideál.

Ježiš postavil princípy pre fungovanie rodiny:

  • manželia milujte svoje manželky a preukazujte im úctu
  • manželky podriaďujte sa svojím manželom
  • detí poslúchajte rodičom
  • otcovia nedráždite svoje detí

1. Moj. 2, 22:

Zjav. 21, 9:

Rodina je obrazom vzťahu k Bohu.

1. Moj. 1, 3:

Svetlo je od Boha.

1. Moj. 1, 26:

Prirodzené prostredie, do ktorého Boh stvoril človeka, je svetlo. Stvoril človeka podľa Svojho obrazu.

1. Moj. 2, 7-8:

Boh postavil človeka do raja. Jeho princíp je, aby si mal naplnené potreby a ešte aj navyše na odovzdanie druhým.

1. Moj 2, 18-24:

Boh stvoril človekovi pomoc, ktorá je mu rovná. Boh Adamovi nedal identitu v práci, ani stvoriteľská práca ho nevedela napĺňať. Žena nie je stvorená z hliny ale z muža.

Ak nepoznáme pravdu a prvotný Boží plán, sme ochotný akceptovať všetky prevrátenia. Vidíme to v rozhodnutiach EU, ako sa predefinuje manželstvo podľa ľudských predstav. Je našou povinnosťou, prinášať Boží pôvodný plán späť.

Ef. 5, 21-22:

Je Boží princíp, aby sme sa jedni druhým podriadili. To, že sa žena podriaďuje manželovi, je len jedna konkrétna aplikácia toho princípu. Najväčší problém, prečo manželstvo dnes nefunguje, nie je smilstvo alebo financie. Je to chýbajúca úcta a ochota podriadiť sa v prospech druhých.

Predstav si, keby sa každý člen rodiny raz denné opýtal: "Je niečo, čo môžem dnes pre teba urobiť?"

Ef. 5, 24-28:

Ak muži toutou láskou očisťujú a posvätia svoje ženy, otvoria sa aj ženy pre lásku muža. Prinášajú Božiu úctu do rodiny.

1. Moj. 1, 27-28:

Poslanie rodiny je spoločné. Sme poslaní k tomu, aby sme prinášali Božie kráľovstvo. Máme naplniť zem a naplniť Boží plán. Keď to nerobíme, míňame svoj cieľ.

1. Moj. 2, 22:

Boh najprv stvoril manželstvo a potom intimitu. Muž a žena nemali pred sebou hanbu. Rodina má byť miesto, kde žijeme bez hanby a v intimite. Diabol mohol narušiť tento Boží plán tým, že Adam a Eva mu otvorili dvere.

Ako prvé narušil intimitu a Adam sa skryl. Potom prinášal konflikt a obviňovanie. A nakoniec pribudla kliatba ako následok hriechu.

1. Moj. 3, 14-15:

Boh prináša ale napriek tomu nádej a zasľúbi niekoho, kto zničí dielo diabla.

Ježiš prišiel, aby navrátil plán A. Neprišiel, aby sa uspokojil s nejakým náhradným planom B. Prišiel, aby znova postavil Božie kráľovstvo.

Autorita, ktorú ti dal Boh, je na to, aby si slúžil ostatným členom rodiny. Najväčšia zábrana tomu je egoizmus.

Rím. 5, 6:

Kristus zomrel za teba ešte vtedy, keď si bol hriešny.

Pridať komentár: