Podcasty

Prebudenie a vyliatie Ducha Svätého
Pridané dňa: 
12 May, 2013
Autor: 
Marc Zechin

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Návšteva Marc a Valerie Zechin

  • 15 rokov misionári v Čechách
  • 2 roky na misií v Košiciach medzi Rómami

Prebudenie a vyliatie Ducha Svätého

Veľa počujeme o prebudení a vyliatí Ducha Svätého. Prebudením Boh vráti ľudí k ich prvej láske k Nemu. Jeden kľúč pre prebudenie je hlad po zázrakoch.

Vlani sme dostali Božie volanie na prácu medzi Rómami na Slovensku. Začala služba v Bystranoch pri Spišskej Novej Vsi, kde jeden z českých spolupracujúcich mal rodinu. Za 6 mesiacoch bolo 6000 novo obrátených. Dnes existuje 20 zborov a 10 misijných staníc, z toho sú 2 v Anglicku.

Skutky 8, 4-8:

Keď kážeme celé evanjelium, prizná sa Boh k tomu. Vždy sme sa modlili za chorých. Videli sme chromého chlapca bežať. Videli sme uzdraveného, ktorý mal zdeformované rebrá. Bolo dievča 2 roky v kóme. Lekári chceli odstaviť prístroje. Keď sme sa modlili, dievča sa prebudilo.

Boh hľadá ľudí, ktorí mu veria.

Skutky 2, 1-21:

Ľudí pritiahol silný hukot vetra, nie hovorenie v jazykoch. Až keď ľudia pribehli, začali učeníci hovoriť v iných jazykoch.

Skutky 37-39:

Kajajte sa, buďte zachránení a pokrstite sa! Uvedomuješ si, že aj dnes Ježiš povoláva? Keď žijeme to, čo ľudia vtedy žili, zažijeme prebudenie. Najdôležitejšia vec je Božia prítomnosť, nie zázraky. Tam, kde je Jeho prítomnosť, sú aj zázraky.

Prebudenie prichádza väčšinou ináč, ako ho čakáme. Musíme byť otvorení pre neho. Málo pravdepodobne je, že prichádza cez náboženských vodcov. Príde väčšinou cez nevzdelaných, mladých a podobne. Viď. prebudenie z Walesu, ktoré bolo vedené mladými ľuďmi a deťmi.

Neh. 8 píše o prebudení v Starom Zákone. Neh. 4, 7-9:

Boh navráti Jeho ľud naspäť do zasľúbenej zeme. Nepriateľ, diabol, to chcel zastaviť. Tak isto aj dnes: Často prídu útoky znútra cirkvi, nielen zvonka.

Neh. 6, 12-13:

Nehemiáš vstúpil do nemožnej veci: postaviť múry Jeruzalema. Boh sa k tomu priznal a dielo sa podarilo. Keď niekto vstúpi do Božieho plánu, bude vždy opozícia! Ježiš sľúbil, že tí, čo mu veria, budú robiť tie isté veci ako On.

Žili sme v oblasti ohrozenej tornádami. Keď raz začali sirény húkať, volal ma Boh von na ulicu. Tak sme v Jeho mene prikázali tornádu, aby sa zastavil. Tornádo smeroval na materskú škôlku. Keď som ho ohrozil, zdvihol sa a odišiel.

1. Kor. 13, 8-10:

Sú ľudia, ktorí hovoria na základe tohto veršu, že v dnešnom čase už nebudú jazyky, proroctvo, zázraky. Ale žijeme už aj v tom, že poznanie zmizlo, ako je tam napísané? Nie. Je to verš o Ježišovom návrate. Verím tomu, že aj dnes sa dejú zázraky. Zázraky nie sú na to, aby upútali pozornosť na ľudí, ale na Boha.

Boh je dobrý! My musíme byť hladní po prebudení! Prebudenie začína v srdci každého jednotlivca. Vyrástol som ako baptista. Náš zbor neveril v jazykom a v zázraky. Až potom som dostal Svätého Ducha a začal som zažívať zázraky.

Bol som manažérom a mal som počítať bankovky. Našiel som falšovanú bankovku. Je to dôvod prestať používať bankovky? Nie! Len keď narábame so správnymi vecami, sme schopní rozoznať falzifikáty.

Pridať komentár: