Podcasty

Modlitba 3: "Pane, zmiluj sa!"
Pridané dňa: 
22 September, 2013
Autor: 
Milan Presburger

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Modlitba "Pane zmiluj sa!"

Možno poznáš túto modlitbu v kontexte, že prosíš pre niekoho, komu už nevieš ako pomôcť. Poznáš ju aj v úprimnosti ohľadne seba samého?

Modlitba je progres. Čím viac sa modlíš a čím viac sa pýtaš, aká je Božia vôla, tým viac budeš vedieť ako sa modliť.

Luk. 18, 9-14

Farizeji boli znalci zákona a žili duchovným životom. Mysleli si, že to, ako žijú, ich privedie bližšie k Bohu. Viedli život plný integrity a dávania. Veľa z týchto veci je aj v nás. Colník oproti tomu patril k spodine spoločenstva.

Čo je dobré v živote farizeja?

  • Žije čistý a vzorný život
  • Nesmilní
  • Pôsti sa dvakrát do týždňa
  • Dáva desiatky zo všetkého

Má dobré princípy, žije život s jasným cieľom. Takého človeka máme radí v zbore.

Kto boli mýtnici?

  • Boli živení daňami
  • Boli pravá ruka Rimanov
  • Žili v smilstve

Ale Boh predsa vypočuje modlitbu mýtnika a nie farizeja. Tu je to, čo nám Boh chce povedať. Nič nie je, čo by ťa mohlo robiť lepším alebo horším. Pre Boha existuje len hriešnik alebo človek, ktorému bolo odpustené.

Boh vôbec nie je závislý od našej služby alebo od nášho dávania. Je to naša výsada, že môžeme slúžiť a dávať. Ale Boh sa vôbec nepozerá na to tak. V prvom rade Mu ide o naše spasenie a nie o požehnanie.

Pozrieme sa na modlitby apoštola Pavla. Skoro vždy sa modlil pre ľudí okolo neho. Málokedy sa modlil pre seba samého.

Rozsudzovanie

Fil 1, 9-10

Je dôležité, aby sme rozoznali okolností okolo nás. Máme rozsudzovať, čo Boh chce.

Božia volá

Kol. 1, 9

Musíme mať poznanie, čo je Božia vôla, aby sme konali.

Zmocnenie

Ef. 3, 14-22

Modlíme sa za zmocnenie. Nepotrebuješ len vedieť Božiu vôľu. Musíš byť aj pripravený, aby si to zvládol.

Svetlo

1. Tes. 1, 11-12

Je veľmi dôležité, aby sme mali jasno v tom, čo je Boží zámer.

Stabilita

2. Tes. 2, 13-17

Musíme pevné stať a držať sa toho, čo nám Boh daroval. Je dôležité, aby sme ešte aj o 10 rokov boli pevní vo viere a pri Bohu.

Pridať komentár: