Podcasty

Kde uniká moc
Pridané dňa: 
24 February, 2013
Autor: 
Miro Tóth (NR)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.Je cítiť, že Boh robí nové veci medzi nami. S veľkou mocou prichádza vždy aj veľká zodpovednosť. Máme tendenciu strácať z toho, čo nám Boh dáva. Bol jeden chlapec, ktorý sa v nedeľu stále modlil to isté: "Pane, naplň ma!" Staršia pani, skúsená v Bohu, sa po pár nedeliach modlila: "Pane, nepočúvaj ho! On je deravý!"

Téma dnešnej kázne je:
KDE UNIKÁ MOC?

V 3 oblastiach nášho života nám môže unikať Božia investícia

Mať. 13, podobenstvo o rozsievačovi

Rozsievanie má niečo spoločne s "rozhadzovaním". Rozsievač je akoby "investor". Boh rozdáva Svoj potenciál rovnako na nás všetkých.

1. Ako dôjde k tomu, že niekto odíde požehnaný a niekto nie?
2. Čo je to zrno? Boží náboj, odovzdaný nám v zrozumiteľnej forme.

Kde môže teda byť únik Božej vecí?

1. SPÔSOB ÚNIKU
D i a b o l:
CHARAKTER, KTORÝ JE OTVORENÝ PRE DIABLA.

Diabol ti chce zobrať, čo ti Boh dáva. To je jeho charakter. On sám to stratil a musel odísť z Božej prítomnosti. Nemôžeme si dovoliť luxus, že sa necháme okradnúť od diabla. Ježiš je našim advokátom, keď padneme. Ale nesmieme žiť tak, že konštantne dávame diablovi priestor. Boží výstroj je štít viery. Keď nie si chránený, padneš skôr či neskôr.

SIGNÁLY:
- Prvý signál je, keď dostaneš slovo od Boha a na druhý deň z toho už nič nemáš.
- Druhý signál je, keď žiješ vedome v hriechu v jednej oblasti.
- Tretí signál je, že sa nevieš brániť hriešnym myšlienkam.
- Aj ľahký okultizmus, ako sú napr. horoskopy, ti môže spôsobiť únik Božej moci.

OPATRENIA:
- Identifikuj chorú oblasť a čiň pokánie!
- Postav sa proti diablovi!
- Zober naspäť, čo ti diabol ukradol!

2. SPÔSOB ÚNIKU
E g o:
CHARAKTER NIKDY NEBOL ZLOMENÝ PRED BOHOM, SKALNATÉ MIESTO V PODOBENSTVE.

Izaiáš 57, 16

Ako môžem rozoznať, že moje ego nebolo zlomené?

SIGNÁLY:
- Rýchlo sa zapáliš, rýchlo zhasneš.
- Nie si hlboko zakorenený v Bohu.
- Ako sa vysporiadaš s kritikou?
- Kedy si naposledy plakal pred Bohom?
- Obviňuješ druhých za svoj stav?

OPATRENIA
- Oddeľ si čas na modlitbu a pôst! Tak, ako musí tvrdá podá byť zrýľovaná!
- Pros Boha o stálosť a hĺbku v tvojom duchovnom živote!
- Dovoľ Bohu, aby Ťa skúšky formovali!

3. SPÔSOB ÚNIKU
S v e t:
CHARAKTER, KTORÝ ROBÍ KOMPROMISY

Nevieš sa vymotať zo začarovaného kruhu.
Udusí sa všetko, čo bolo v Tebe zasiate.

Bill Graham začal spolu s dvoma inými kázať v mládeži pre Krista. Chuck Templeton, Bron Clifford už vôbec nie sú známy. Ako je možné, že dobrý charakter je udusený?

- Prehnaná zaneprázdnenosť v takej podobe, že už nemáš čas pre Boha.
- Zvod bohatstva, túžba mať viac z toho, čo Ťa nepožehná.

SIGNÁLY:
- Nemám čas na intímne chvíle s Pánom
- Prehnaná starosť o budúcnosť
- Naháňam sa po peniazoch a uznaní ľudí

OPATRENIA:
- Zastav sa v kolotoči uponáhľanosti!
- Buď spokojný s tým, čo ti Boh materiálne dal!

DÁ SA ŽIŤ TAK, ŽE SA NESTRÁCA BOŽIA MOC Z NAŠICH ŽIVOTOV?
DAVID POVEDAL TO TAK: MÔJ POHÁR PRETEKÁ.

Pridať komentár: