Podcasty

Katalyzátor viery - časť 2/2
Pridané dňa: 
17 February, 2013
Autor: 
Milan Presburger

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.KATALYZÁTOR VIERY, ČASŤ 2:

  Minulý týždeň sme hovorili o dvoch prípadoch, v ktorých Ježiš bol udivený.
 • Pre vieru stotníka
 • pre nedostatok viery, keď bol v svojom domácom mieste

Viera je najpodstatnejšie, čo máme. Nie je to o skutkoch. K Ježišovi sa dá prísť len skrze vieru. Podstata viery je dôverovať Bohu. Ježiš stále hovoril o otcovi.
Naša viera má počas nášho života rôzne úrovne: ako dieťa, ako žiak, ako nový zamestnanec, ako mladý rodič, atď.
Boh je stále s nami, ale pritom ostaneme sami sebou. Keď Boha pozývame do nášho života, začnú sa diať veci.

  Hovorili sme o PIATICH OBLASTIACH:
  minulú nedeľu:
 • o aplikácii vyučovania
 • o kľúčových vzťahoch
 • dnes budeme hovoriť:

 • o osobnom učeníctve
 • o ústredných okolnostiach
 • o službe
 • Základ, z ktorého vychádzam, je vzťah s Ježišom. Na tom môžem postaviť dôveru. Dôvera je veľmi krehká vec. Viera vychádza zasa z dôvery, ktorú mám v Bohu. Tu záleží na tom, ako budujem vzťah s Bohom.

  OSOBNÉ UČENÍCTVO:
  Vo vzťahu treba mať disciplínu. Preto je vzťah s Ježišom o osobnej disciplíne. Čo robíš sám so sebou, aby rástla Tvoja viera? Potrebuješ sa modliť, aby si rástol. Modlíme sa neprestajne, všade, kde sme. V duchu sme stále s Ním.
 • Ježiš nazval modlitbu, pôst a dávanie SKUTKY SPRAVODLIVOSTI. Je to disciplína, pre ktorú si vyslovene musíme vyhradiť čas.
 • Mať. 6,6: Oddelíme sa pri modlitbe.
 • S akým postojom sa modlíš? Čo, ak Ťa Boh naozaj počuje? Ja tomu verím. To znamená, že Tvoja modlitba má zmysel a Boh ju vypočuje a odpovie na ňu. Keď sa modlíš, aj bez toho, že niečo vidíš, odplatí Ti to Boh sám tým, že koná.
 • Všetko, čo Ježiš urobil, vychádzalo zo Svojho vzťahu s otcom.
 • Dávanie v štedrosti nezačína pri bankovom prevode. Začína pri tom, že niekoho máš na srdci a podporuješ ho.
 • Tak isto to platí pre pôst. Začína to tým, že dovolíme Bohu, nás trénovať a hovoriť do nášho života.
 • Keď Boh nám takto niečo zjaví, má to moc. Moc osobného svedectva. Tomáš chcel osobné zjavenie a Ježiš mu ho dal. To je to, čo nás buduje. Keď v tom rastieme, Boh si nás začína používať aj v iných oblastiach a aj pre iných ľudí.
 • Nie je to o tom, čo robíš pre Boha, ale o tom, kto je On pre Teba.
 • Keď som sa obrátil, bola vlna, ísť na biblickú školu. Bol som sklamaný, keď som dostal zamietnutia. Na jednej konferencii mi povedali traja rečníci, že moje miesto je na Slovensku a nie tam, kam ma to láka. Toto osobné zjavenie malo veľkú silu pre mňa.
 • To isté som zažil, keď som prebral zbor po Mirovi. Vôbec som sa na to necítil. Ale Boh ku mne hovoril na modlitbách a zjavil mi Svoju vôľu.


  ÚSTREDNÉ OKOLNOSTI:
  Okolnosti nás formujú. Je to vždy o tom, ako na ne reagujeme. Tvoja viera je testovaná v tom, čo s nimi urobíš. Tak isto, keď si v ťažkých situáciach. Tie momenty, keď dáš Bohu pozornosť, sú o Tvojom budovaní.
 • Jakub 1,3 hovorí, že skúšky života sú na budovanie viery, čím rastie naša vytrvalosť.
 • Keď zvládneme Božie sformovanie, dôverujeme mu aj tak, aj keď okolnosti vyzerajú ináč.
 • Je dôležité, aby si mal ľudí okolo seba, ktorí Ťa povzbudzujú. Preto chceme tento rok investovať do skupiniek.
 • Sú dôležité svedectvá ľudí, ktoré zažili Božie konanie. Je dôležité, aby hovorili ľudia do Tvojho života.


  SLUŽBA:
  Služba buduje našu vieru, keď si nás Boh použije, napríklad cez modlitbu za niekoho. Slúžiť iným znamená vyjsť z komfortnej zóny. Mať. 14, 16: Ježiš dal učeníkom úlohu dať ľudom najesť, čo nemohli vlastnými silami. Ale keď išli a poslúchali Ho, bolo tak veľa jedla, že ešte aj ostalo. Boh požehná aj nás cez našu službu, tak isto, ako vtedy požehnal učeníkov.

 • Keď urobíš, čo môžeš, pridá Boh k tomu Svoje. Musíš len vyjsť z Tvojej komfortnej zóny.


  SKUS SA ZAMYSLIEŤ, ČO TY INVESTUJEŠ:
 • Koľko času dávaš Bohu?
 • Kam dávaš svoje peniaze?
 • Do koho investuješ?
 • Necháš si diktovať od okolností?
 • Kde sa zapojíš do služby?

Pridať komentár: