Podcasty

Katalyzátor viery - časť 1/2
Pridané dňa: 
10 February, 2013
Autor: 
Milan Presburger

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.KATALYZÁTOR VIERY (začiatok serie cez 2 nedele)
Kto chce, aby sa veci diali rýchlejšie?

  Sú niektoré veci, ktoré posilňujú našu vieru
 • aplikácia vyučovania
 • kľúčové vzťahy
 • osobné učeníctvo
 • ústredné okolnosti
 • služba


  Sú len 2 miesta v Novom Zákone, kde bol Ježiš užasnutý:
 • Z veľkej viery rímskeho stotníka, kto veril v moci príkazu. Mat. 8,10.
 • Z nedostatku viery, keď bol v svojom domácom meste. Mar. 6, 2-3+6.Mar. 4,40: Ježiš poslal učeníkov na jazeru a vyčíta im ich neveru. Rob veci tak, ako to robíš Ty, ale s vedomím, ze Ježiš je s Tebou. Vzťah Adama a Evy s Bohom bol oslabený kvôli nedostatku viery. Tak isto sa cez Ježiša zasa obnoví vzťah skrze vieru. To vadí diablovi najviac. Tým pokúšal Ježiša v pusti.

Takže viera sa obnoví skrze vieru a nie cez skutky poslušnosti. Každý, kto uverí, bude spasený. Sme vždy užasnutí z viery, keď ľudia dôverujú Bohu aj napriek okolnostiam.

  Je viac úrovní viery:
 • Viera "16": "nebudem opísať", "poviem nie drogam"
 • Slobodný, nastúp do prace: príde z kresťanskej klietky do nekresťanského prostredia. Toto je skúška viery.
 • Narodenie 1. dieťatá: čuduješ sa, ze Ti zverujú krehké diéta.
 • teenageri, atď.

Ide to vždy o skúšku nasej viery. Jakub 1,2-4.

APLIKÁCIA VYUČOVANIA:
Vždy, keď sa o Bohu dozvieš, je to na základe toho, ze sa niečo aplikovalo. Keď sa modlíš a veríš, ze Boh je verný, deju sa veci. Mat. 7,24. Musíš veriť a k tomu to svoje pridať. Potom Boh koná.
Veci sa deju, keď ich aplikujeme. "Nepoužitá pravda je ako nepoužitá farba."
Keď sme museli predať náš dom, sme museli aplikovať, co nám Boh zjavil. Buď fanatickým aplikovaťeľom.

KĽÚČOVÝ VZŤAH
Vždy hrajú kľúčové vzťahy rolu, keď sa veci deju. Preto mame skupinky. Tam rastie naša viera. Tam môžeme dávať a prijímať. Čím viac rastie náš zbor, tým dôležitejšie to je. Tužíme, aby každý mal miesto v skupinke.

  Dve veci sú pre skupinky dôležite:
 • Vzťahy: máš byť s ľudmi, s ktorými si rad.
 • Zameranie: možno nemáš vzťahy, ale nadchne Ťa oprava aut v skupinke automechanikov a tak si tam nájdeš svoje miesto.Je dôležite, aby sme mali ľudí, ktorí nám hovoria do života. Tak isto sa mame stať ľudmi, ktorí investujú do druhých a byt kľúčovou osobou pre nich. Je úžasne vedieť, keď som "namočený" v tom, keď sa niekto obráti. Nerobíme kópie z ludi, ale privedieme ich ako osobnosti k Pánovi.
Mat. 7,26: Keď Božie slovo počuješ a podľa toho konáš, si budoval svoj dom na skalu.

BUĎ FANATICKÝM APLIKÁTOROM BOŽEJ PRAVDY!

Pridať komentár: