Podcasty

Budujeme DOM - Dotyk neba
Pridané dňa: 
3 March, 2013
Autor: 
Milan Presburger

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Budujeme dom!

Čo obsahuje v sebe slovo DOM?

D
Dotyk neba
Božie kráľovstvo prichádza skrze teba a mňa!
Boží dotyk je vždy mocný a Jeho slovo nikdy

neodíde prázdne.

O
Osobné spoločenstvo

Skupinka má dve úrovne: osobný vzťah s Bohom a s ľuďmi.

M
Misijná vášeň
Cieľom je byť požehnaním pre druhých

Keď sme poslušní, sme aj my požehnaní.

Skutky 2, 48:

Učeníci prijali Svätého Ducha, zažili Boží dotyk, stali sa nadprirodzené veci, prišlo s tým aj osobne očistenie, tisíce ľudí sa obrátilo.

Ostali verne v spoločenstve, modlitbe, lámaní chleba. Boh sa k tomu priznal a urobil veľké zázraky.

Mali vášeň pre Božie veci, predali majetky, aby dali tým, ktorý boli v núdzi. Chválili Boha. Vyvieralo to z ich vnútra a tak pritiahli veľa ľudí.

Otvorené nebo

Keď Ježiš zomrel, Boh roztrhol chrámovú oponu zhora dole tak, že každý z nás má teraz priamy prístup do otvoreného neba.

Prvé okno k otvorenému nebu je odovzdanie a poslušnosť. Učeníci boli spolu a očakávali Božie konanie. Urobili to, čo im kázal. Ako rád čakáš ty? Čakáš na to, čo ti Boh hovorí? Alebo chceš veci rýchlo vyriešiť? Čakať je ťažké, ale oplatí sa! Si tam, kde ťa Boh chce mať? Keď očakávame od Boha, môže konať. V svojom domácom meste nemal moc, lebo ľudia neočakávali nič.

Druhé okno k otvorenému nebu je jednota. Nie je to o tolerancií a zjednotení názorov. Ale je to o tom, že sa duchovne zjednotíme a hľadíme na to, čo je dobré pre Božie kráľovstvo. Diabol prináša ducha rozdelenia do cirkví.

Efežanom 4, 15

Keď niekto ohovára v zbore, jednaj s tým otvorene a priamo, povedz s láskou "NIE". Jednota je veľmi dôležitá na to, aby Boh mohol konať. Ľudia potrebujú cítiť, že zbor je bezpečným miestom.

Tretie okno k otvorenému nebu je uctievanie. Je to posväcovanie úst.

Korinťanom 12,4-12:

Väčšina spomenutých darov je o posvätení úst. Moment, keď sú tvoje ústa posvätené, otvorí sa nebo a Boh môže cez ne konať.

Štvrté okno k otvorenému nebu je odvaha.

Skutky 1, 8

Boh nám dal moc Svätého Ducha, aby sme boli svedkami Ježiša. Keby učeníci neboli otvorení, zjednotení a odvážni, nezačali by hovoriť v jazykoch. Bolo to neprirodzené. Pre Boha je prirodzené, čo pre nás je nadprirodzené.

Budúci týždeň budeme hovoriť o ďalších dvoch bodoch: vzťahy a misijná vášeň.

Over si, kde stojíš ty v oblastiach:

  • poslušnosť
  • jednota
  • uctievanie
  • odvaha

Pridať komentár: