Podcasty

Ježišov posledný deň na zemi
Pridané dňa: 
16 June, 2013
Autor: 
Janko a Zlatka Lachovi

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Návšteva Janka Lacha s manželkou

Posledný deň Ježiša na zemi

Luk. 24, 41-53:

Ježiš predpovedal zrútenie Jeruzalema a zobral na seba všetky naše hriechy. Vieme, čo to znamenalo, keď Ježiš sa modlil "Nie moja vôľa ale Tvoja sa staň."? Potom zomrel na kríži. Keď ženy chceli zamastiť mŕtve telo v hrobe, našli hrob prázdny. Ježiš vstal z mŕtvych! Potom sa zjaví Ježiš učeníkom a vysvetli im, že všetko, čo bolo predpovedané, sa musí naplniť.

Potom Ježiš ich k tomu vyzve, aby boli Jeho svedkami až do posledných končín zeme. To je to, k čomu nás Boh povolá aj dnes.

Aj ja som potreboval osobné stretnutie s Bohom, aby som uveril. Napriek tomu, že som vyrástol v kresťanskej rodine, som ho pustil do môjho života až keď som mal 19 rokov.

A čo sme ďalej zažili s Bohom, Vám porozpráva moja manželka.

... SVEDECTVO ...

Ježiš hovoril učeníkom: "Vy ste toho boli svedkami." a poslal Svojho Ducha, aby nás viedol.

Božie slovo nám hovorí: "Očakávajte na Ducha Svätého." Keď nevieme ako sa modliť, prehovorí za nás Svätý Duch.

Mnohokrát sme zažili, že Boh je verný a stojí k Svojmu slovu. Máme postoj žehnania, keď vidíme núdznych ľudí okolo nás? Keď začneme žehnať, začnú sa diať veci a budeme aj my požehnaní.

Aj keď sa veci okolo nás otriasajú, môžeme byť ľudia iného ducha a iného postoja a prinášať nádej. Berme Božie slovo vážne, aj keď žijeme v dobe, kde budeme viac a viac prenasledovaní kvôli tomu, že veríme Božiemu slovu.

Pridať komentár: