Podcasty

Dôležitosť spoločenstva
Pridané dňa: 
14 July, 2013
Autor: 
Milan Presburger

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Prečo je spoločenstvo dôležité?

Niektorí ľudia si hľadajú zbor podľa osobných potrieb. Spoločenstvo, ktoré nám dá Boh, ale je obojstranná vec. Nie je len o prijímaní, ale aj o dávaní. Nie je to ani primárne o nedeľnej bohoslužbe, ale o tom, čo prinášame tým, že naše telo je chrámom Svätého Ducha.

Diablovi chce zastaviť Teba. Zbor ako inštitúcia nie je Jeho prioritou.

Čo Ťa môže zastaviť?

  • Diabol sa snaží zatemniť ti zmysel

    Najväčší boj sa odohráva v našej myslí. Diabol ti nebude hovoriť priamy lož. Použije skôr polopravdy.

  • Diabol ti nastaví pasce

2. Tim. 2, 26

Boh chce, aby si bol svätý. Keď neostaneš čistý pred Bohom, je všetko ostatné zbytočné. Jedine ty sa rozhodneš, komu budeš slúžiť. Bež Ducha Svätého nedokážeš byť kresťanom podľa biblie.

1. Pet. 5, 8-10

Je normálne, že diabol je proti nám. Boh chce, aby sme boli aktívni bojovníci a nie pasívne dojčence.

Ján 14, 16

Boží Duch je v Tebe

Božie slovo hovorí aj to, že sme poklad v hlinených nádobách. Keď sa zídeme, zíde sa 50 chrámov Ducha Svätého. Teraz si predstav, či v Tvojom chráme je chváliaci orchester alebo len gitara s roztrhnutou strunou. Ó duchovnej atmosfére rozhodne primárne to, ako si sa ty pripravil na ňu.

Spoločenstvo je dôležité, lebo medzi nami preskočí duchovna iskra, čo nás povzbudí.

Takáto iskra preskočila aj vtedy, keď sa stretli Mária a Alžbeta.

Luk. 1, 39-55

Bábätko poskočilo, lebo rozoznalo známe prostredie skrze Svätého Ducha. Ideme do spoločenstva, aby sme požehnali. Tým sme požehnaní aj my. Božia prítomnosť je nákazlivá a požehnáva!

Vrcholí to nakoniec v chvále Ježiša, úplne jedno, v akých okolnostiach sa nachádzaš.

Aj v deň letníc sa stalo to isté. Tam, kde je Duch Boží prítomný, je pokoj a jednota. Keď cirkev je spolu, je miesto, aby sa Svätý Duch aktivoval. Duch Svätý v nás sa neukáže len v daroch ale aj ovocí. Bude vidieť Božia prítomnosť v Tvojom charaktere a v tom, ako jednáš a reaguješ.

Pridať komentár: