Podcasty

Dávid vs Goliáš
Pridané dňa: 
17 November, 2013
Autor: 
Judka Presburgerová

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Dávid vs Goliáš

1. Sám.17

Hrdina v tomto príbehu nemusel byť Dávid. Hrdina mala byť celá izraelská armáda. Ako je možné, že Izraeliti nezvíťazili proti Filištíncom? Ako je možné, že Filištínci ukradli Izraelom Božiu prítomnosť, t.j. truhlu zmluvy? Izraeliti zabudli na Boha. Až 20 rokov neskor cnelo im zasa po Bohu.

Izraelská armáda bola vzdialená od Boha. Len Saul a Jonatán mali kopiu a meč. Nemali žiadny výzbroj v armáde. Nie je nič horšie, ako keď sa Božia prítomnosť vytráca z našich životov.

Nepriateľ je silný ako bol aj Goliáš. Ale je porazený Ježišom.

Izraeliti nemali to, čo považovali za potrebné pre víťazstvo. Nemali výzbroj. Podobne ani tvoja limitácia nemusí vôbec zabrániť Božiemu plánu v tvojom živote. Nespoľahnime sa na to, čo nemáme. Ale spoľahnime sa na to, že Boh nám bude dať, čo treba.

Boží plán nikdy nie je, aby sme slúžili nepriateľovi. Izraeliti museli Filištíncom slúžiť len kvôli tomu, že odišli od Boha. Keď necháme nepriateľa vyhrať v našich životoch, budeme mu musieť slúžiť tak isto, ako Izraeliti museli slúžiť Filištíncom.

Zvíťazíš, keď máš mentalitu víťaza. Zvíťazíme, keď obnovíme naše myslenie z mentality sluha na mentalitu víťaza. Dávid možno nikde nikdy nevynikol, ale mal mentalitu víťaza. Túto mentalitu si ani nenechal zobrať od hlasu Goliáša.

Je čas, aby si vytrhol tvoju rodinu, tvoje detí, tvoje mesto z papule nepriateľa. Tak, ako Dávid vytrhol ovce z papuli medveďa. Nevyhráš, keď neideš v motivácii Boha. To sa dá len, keď Ho osobne ľúbiš. Nemodlime sa "Pošli nám Dávida." ale "Urob zo mňa Dávida." Boh chcel na mieste Dávida vidieť celú armádu, ale nikto z nich nebol pripravený.

Všetky zázraky dnes sú len pozvaním, aby sme zajtra zažili ešte väčšie zázraky. Dávid sám povedal neskôr, že veľa zlého príde na spravodlivého ale Boh ho vytrhne z toho všetkého.

Dávid neuniesol Saulov výstroj. Bol príliš ťažký. Dávid musel ísť taký, aký bol. Tak isto aj ty buď sám sebou. Nekopíruj výstroj niekoho iného. Choď do boja s tým, čo ti Boh dal.

Dávid išiel v Božom mene. Aj náš boj je Boží boj. Nepotrebujeme taký výstroj ako mal Goliáš. Boh nepotrebuje žiadny meč ani kopiu k tomu aby vyhral.

Dávid vybehol včas, aby mohol trafiť Goliáša ale dosť skoro, aby nedošlo k osobnému styku. Podobne musíme aj my byť pripravený na Boží čas. Jeho Duch nás potom bude viesť v správnom momente.

Nezmeškajme čas, kedy Boh navštívi toto mesto len preto, že to nevidíme!

Pridať komentár: