Podcasty

Budujeme DOM - Osobné spoločenstvo
Pridané dňa: 
10 March, 2013
Autor: 
Milan Presburger

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Budujeme dom!

Čo obsahuje v sebe slovo DOM?

D
Dotyk neba
Božie kráľovstvo prichádza skrze teba a mňa!
Boží dotyk je vždy mocný a Jeho slovo nikdy

neodíde prázdne.

O
Osobné spoločenstvo

Skupinka má dve úrovne: osobný vzťah s Bohom a s ľuďmi.

M
Misijná vášeň
Cieľom je byť požehnaním pre druhých

Keď sme poslušní, sme aj my požehnaní.

Dnes bude témou:

Osobné vzťahy

Skutky 2, 42

Učeníci boli stále spolu, delili sa o veci, mali priazeň u ľudí a Boh pridal nových ľudí.

Je to o vzťahoch a preto hovoríme dnes o skupinkách. Horné verše sú krásnym obrazom toho, čo všetko zažili. Všetko smerovalo k tomu, aby ľudia boli spasení.

Mám dobrú a zlú správu: Dobrá správa je: "Cirkev je rodina." Zlá správa je: "Cirkev je rodina." Chcem tým povedať, že spolu zažijeme aj pekné aj ťažké chvíle.

Často chceme niečo zmeniť u druhých a nechceme začať u seba. Primárne reagujeme egoisticky. Boh je ale pritom ako konvertor, ktorý premení náš egocentrizmus do lásky. Dáva nám DNA, ktorá nebola pôvodne od nás, aby sme boli schopní milovať druhých. Láska je kľúčová a nedá sa bez nej žiť.

4 základné piliere na zdravé vzťahy

 • V zdravom tele prvý Boh
  Keď je Boh na prvom mieste, bude všetko ostatné dobré, lebo len Jeho riešenie je to, čo prichádza do úvahy pre naše činy a rozhodnutia.

  Prvé prikázanie je milovať Boha. Druhé je milovať druhých. Až tretia vec je sústrediť sa na seba. Keď sa držíme prvých dvoch veci, splní sa aj tretia. Keď ale chceme hneď všetko pre seba, pravdepodobne nedostaneme, čo potrebujeme.

  Koľko si sa rozhodol investovať do Božieho domu? Zbor nie je pre teba. Sme tu s cieľom, aby ľudia boli zachránení. Platí to nielen v nedeľu, ale cez celý týždeň. Ak máme taký prístup, budeme vždy hľadať ako slúžiť druhým.

 • Základ dobrý, všetko dobré
  Koľko krát ste si ako rodičia mysleli: "Ako sa to dá s tými mojimi deťmi vydržať?" Nároky na vzťah sa menia podľa veku detí. Tak isto ako dieťa máme aj my rásť vo viere.

  1. Kor. 3, 3 - 11

  Cirkev potrebuje ľudí, ktorí chcú rásť. Zaklad je Ježiš. Každý je zodpovedný za to, čo postaví na tento základ. Keď chceme mať miesto, kde máme dobré vzťahy, záleží to veľmi na tom, ako my sami rastieme k Bohu. Často je pohodlnejšie ostať pri mlieku. Je to OK, keď sme noví vo viere. Ale tam nemôžeme zastať. Musíme rásť.

 • Kto druhého požehnáva, sám do toho spadne
  Ježiš prišiel, aby nám slúžil. My sme Jeho nasledovníci. Keď máš túžbu, chceme, aby každý mal šancu prísť na nejakú skupinku. Je to skvelé. Ježiš prišiel, aby nám slúžil. My sme Jeho nasledovníci. Skupinka je miesto, kde každý môže uplatňovať svoje dary.

  V skupinke je dôležité mať dobrých priateľov, s ktorými sa môžeš deliť o zážitky. Budú tam aj ľudia, s ktorými by si sa nepriatelil. Ale je to dobrá výzva, kde sa brúsi náš charakter. Na skupinke sú ľudia, ktorí tak isto milujú Boha ako ty. To nás spája.

  V skupinke máš aj zodpovednosť voči druhým. Tam sa spýtajú, keď zrazu neprídeš, si zúčtovateľný. Potrebuješ ich, aby ťa povzbudili. Pomôže to všetko, aby si sa dostal tam, kde ťa chce Boh mať.

  Biblia zasľubuje, že modlitba spravodlivého má moc. Biblia nám hovorí, aby sme sa navzájomn za seba modlili a že Boh uzdravuje.

  Jak 5, 14-15

  Každý z nás je povolaný na službu. Ježiš prišiel, aby nám slúžil. My sme Jeho nasledovníci.

 • Zdravá rodina drží spolu za všetkých okolností
  To je niečo, po čom všetci túžime. Rodina nikdy neláme nad niekým palicu. Ale v láske koriguje, opravuje a podporuje.

  Luk. 24, 16

  Keď učeníci videli prvý krát Ježiša po Jeho vzkriesení, nespoznali ho. Až pri spoločnom jedle sa im otvorili oči.

Pridať komentár: