Podcasty

Boh - milujúci otec
Pridané dňa: 
9 June, 2013
Autor: 
Milan Presburger

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Pokračujeme sériu o otcovi...

Sme atraktívni kresťania, keď robíme to, čo Boh od nás chce.

Keď sa modeluje nádoba z hliny, musí byť vyvodený tlak, aby sa sformovala. Potom ju treba páliť v ohni, aby stvrdla. Rovnako sformuje nás aj Boh.

Mať. 6, 9:

Máme sa modliť k Bohu ako k otcovi. Všetko, čo Ježiš urobil, bolo k tomu, aby oslávil Boha. Dnes často vnímame, že v rodinách chýbajú skutoční otcovia. Keď vôbec sú, nenapĺňajú ich úlohu ako kňazi rodiny.

Vzťah s otcom v nebesiach je veľmi špecifický a špeciálny. Dnešná generácia je nazývaná "generácia bez otca." Ako chceme vedieť rozumieť, čo chce otec v nebi, keď nepoznám otca?

Luk. 15, 11-24:

Je to príbeh o márnotratnom synovi. Otec privítal strateného syna s obrovskou oslavou. Ako detí sme sa chválili tým, aký nás otec je silný. Je nám čudné chváliť sa tým, aký je citlivý. Ale k tomu, aby sme rozumeli Boha, musíme rozumieť aj tomu, aký je citlivý. Je citlivý a trpezlivý zároveň, ako je mocný.

Ján 3, 16: Boh tak miloval nás, že dal Svojho syna za nás.

2. Pet. 3, 15: Boh nemešká so Svojimi zasľúbeniami. On je verný Svojmu slovu a je trpezlivý, lebo chce, aby sa všetci obrátili.

Božia láska sa nikdy nemení, aj keď odídeme od Boha. Keď hrešíme, škodíme v prvom rade sám sebe a ľudom okolo nás. Ale napriek tomu nás nezavrhne Boh tak, ako by sme my už dávno odpísali druhých.

Čakáš aj Ty návrat strateného dieťaťa s otvorenou náručou tak, ako to robí Boh? Túžim, aby každý z nás mal postoj otca a stál na svojom mieste ako duchovný otec. Nie je to úloha samotného pastora ale všetkých svätých.

Potrebujeme urobiť pokánie. Ale Boh nám odpúšťa podľa bohatstvá Jeho milostí. Aj keď zneuctime Boha, ostane Jeho láska voči nám nezmenená.

Iz. 43, 25: Kvôli sebe Boh zotrie naše hriechy a nespomenie na nich.

Boh je na rozdiel od pozemských otcov dokonalý. Je to ťažko pochopiť, keď sme nemali dobrého otca doma.

Ako otcovia máme slabosť, dať našim deťom všetko, čo chcú. Aj keď vieme, že teraz možno treba povedať nie.

1. Ján. 3, 1

Ak poznáme otca, budeme lepšie a lepšie rozumieť tomu, čo je Božia vola. Buduj vzťah s Ním. Nič nie je krajšie ako, keď máš vo vnútri zdravý vzťah s Bohom.

K tomu 3 pomocné otázky:

  • Ako vnímaš Boha otca cez skúsenosť s Tvojím vlastným otcom?
  • Ako si zažil Božie odpustenie?
  • Ako intímny vidíš svoj vzťah s Bohom na skale od 1 do 10?

Pridať komentár: