Podcasty

Ako uvoľniť nadprirodzené v našich životoch
Pridané dňa: 
21 April, 2013
Autor: 
Luke Baldwin

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Ako uvoľniť to nadprirodzené v našich životoch?

Zjav. 4

Poznáte frázu "otvorené nebo". Väčšinou nie je poriadne vysvetlená. Ján bol v duchu a vidí otvorené nebo. Aj Jakub videl rebrík do otvoreného neba.

Vždy môžeme ešte viac vojsť do Božej blízkosti. Jakub bol v Božej blízkosti bez toho, že by si to všimol. V novom zákone sa to zopakovalo, keď Ježiš videl muža pod figovníkom.

Ježiš bol dokonalý príklad. Keď máme robiť zázraky tak ako On, je On našim vzorom. Ľudia idú tam, kde je nebo otvorené. Oni majú v sebe koreň večnosti. Večnosť ich priťahuje a reakcia sa stane, keď príde nebo.

Ježiš povedal, že budeme robiť ešte väčšie veci ako On. Máme zdroj neba, nosíme nadprirodzenosť v sebe. Len zrealizujeme, čo sme už dostali.

Žid. 1, 14

Anjelská prítomnosť je veľmi reálna. Biblia hovorí, že sme možno hovorili s anjelmi bez toho, že sme si to všimli. Všade sprevádzali nadprirodzené javy Božie konanie. Nemáme ísť za zázrakmi, ale musíme byť otvorení pre Jeho konanie. Anjeli dnes tak isto zostúpia z neba ako voľakedy.

Žijeme v istote, že máme naše miesto v nebi. Nosíme nebo v sebe. Boh chce, aby sa to nadprirodzené v nás prirodzene preukázalo. Ježiš ostal vždy prirodzený.

Keď ideš v tvojom živote, buď citlivý na Boha. On je dobrý. Boh je dobrý a Boh je láska v Jeho samotnej bytosti. Všetko, čo vyprosíš z neba, je demonštrácia Božej dobroty. Tvoje činy majú byť svedectvá o Božej podstate.

Druhé je, Boh je vždy víťaz.

Kol. 2, 13-14 Iz. 6, 1

Ježiš, kto zvíťazil nad všetkými nepriateľmi, dá ti tú istú pozíciu.

Tretí znak obnovenej mysle je, že nič nie je nemožné. Nie sme obmedzení našimi okolnosťami. Preto sa nájdu ľudia, ktorí idú na misiu bez financií. A Boh si nájde peniaze v poslednej minúte. Keď sa rozhoduješ podľa svojich možnosti, nebudú sa diať zázraky, pretože ich nepotrebuješ. Ale keď veríme v zázraky, Boh sa k tomu prizná.

Je nemožné byť v Kristovi a nemať potenciál zmeniť veci okolo nás. Nepriateľ sa snaží siať v nás podcenenie. Lebo vie, že sa nič nedeje, keď nikto neriskuje.

Ty si Boží dom a nosíš nebo v sebe. Keď si uvedomíš horné body, si dôležitý a začneš uvoľňovať Božiu moc.

Chcem, aby si každý uvedomil, že práca nie je len zodpovednosť kazateľa. Viete si predstaviť, že všetci budú kráčať v Božej plnosti? Budete naplňovať dom nie s argumentami, ale s otvoreným nebom vo vašich životoch.

Nikdy nezabudni, kto Boh hovoril, že si. Keď zabudneš svoju identitu, môžeš zabudnúť na večnosť. Chcem sa modliť za vás zbor, aby ste išli dopredu, aby ste nenaháňali zázraky, ale aby vás sprevádzali zázraky.

Pridať komentár: