oznamy

Téma 2011
Pridané dňa: 
04.01.2011
Autor: 
Miro Tóth

V Starom zákone bolo jedno kritické obdobie, kedy sa menila história národa. Židia sa po štyroch storočiach dostali z Egypta, no ešte neboli vo svojej destinácii - v zaľúbenej zemi Kanán. Toto medziobdobie bolo plné nadprirodzených zásahov a zázrakov. Boh svoj národ viedol veľmi viditeľne a nadprirodzene. Cez deň ich sprevádzal v oblaku slávy a v noci v ohnivom stĺpe.

Dnes je to pre nás Duch svätý, kto nás sprevádza, osvetľuje cestu, zmocňuje a uschopňuje. Chceme, aby rok 2011 bol pre nás mocným obdobím, rokom novej sily, plnosti a inšpirácie Svätého Ducha. On je daný pre nás a pre dnes. Stačí byť otvorený, hladný a smädný po ňom - to je presne to, čo Boh rád napĺňa.

Poďme a zažime nové skúsenosti so Svätým Duchom v 2011!

Duch svätý, tvoj partner na cestu!