Začíname!

Nový semester o chvíľu začína....GET READY!!!! Začíname novú sezónu Unplugged! Každý druhý utorok (každý iný utorok budú bývať modlitby, na ktorých si tiež vítaný) spúšťame bohoslužby pre mladých v MediaHause na 1. poschodí.  Unplugged je pre všetkých mladých ľudí, ktorí majú túžbu Boha spoznať a spoznávať viac. Pozvi všetkých svojich známych.. stredoškolákov, vysokoškolákov, mladých pracujúcich..a poď sa napojiť na Zdroj!