Moc pokánia

Ako príklad na pokánie je skvelý Dávid: Žalmy – Ž 26,8, Ž 27,4, Ž 30,2-5 - odraz jeho srdca, túžba po Bohu, po Jeho prítomnosti, blízkosti....vyjadrenie Dávidovho srdca – toto všetko mal v srdci, bolo to v ňom, týmto žil.... „V čase keď králi tiahli do boja...“ – Dávid zostal doma. Prvý kompromis, ktorý nemal robiť.Kde sa nachádzaš ty v čase, keď ostatní tiahnu do boja? V čase, keď sa cirkev stretáva, modlí...Ak nie si tam, kde je Boží ľud, si na nesprávnom mieste. Tu sa rodia pochybné rozhodnutia. Toto je pôda, z ktorej môže vyrásť veľmi zlé ovocie Pokušenie na seba nedalo dlho čakať – Dávid zbadal Batšebu. Zvláštne je, že sa kúpala tak, že ju bolo vidieť. V kráľovi to prebudilo žiadostivosť – zatúžil po niečom, čo mu nepatrilo, čo ani nebolo jeho...táto túžba ho najprv začala prenasledovať, neskôr ho ovládla. A podľahol...Ako môže človek, ktorý píše žalmy, kde odkrýva celé svoje srdce takto zahorieť žiadostivosťou? Následkom boli hriechy: cudzoložstvo, klamstvo, vražda. Je možné, že niekto, kto miluje Boha je schopný takýchto vecí? Dávid sa vedome rozhodol pre kompromis – týmto sa spustila lavína, ktorá sa mu vymkla spod kontroly. Začalo to tým, že Dávid nebol tam, kde mal byť, pokračovalo to žiadostivým pohľadom, s ktorým nejednal,  pozvaním Batšeby, cudzoložstvo, podvod na Uriášovi, opil ho vínom, nakoniec ho nechal zavraždiť. Jeden hriech nabaľoval druhý a nebolo východisko – takto je to, keď sa kresťan dobrovoľne rozhodne pre hriech.  Vidíme tu jasnú schému: Kompromis – hriech – pokrivený charakter Dôsledky – „neuhne meč z tvojho domu“... Jeho vlastný syn Absolón sa obrátil proti nemu.  „To, čo bolo napísané, bolo napísané nám na poučenie...“ – „toto sa stalo výstražným príkladom, aby ste neboli žiadostiví zlého..“ Koľko času prešlo kým bol Dávidov hriech odhalený prorokom Nátanom? – možno aj pár mesiacov a Dávid v tom žil. Klamal ľudí okolo seba, pretože tajil hriech, ktorý spáchal, klamal Boha, pretože si plnil naďalej povinnosti kráľa vyvoleného národa a klamal sám seba, pretože si myslel, že jeho konanie zostane bez dôsledkov. Nátan potom prichádza na Dávidom a odhaľuje jeho hriech. Dávidova reakcia je napísaná v Žalme 51. A Božia odpoveď? Odpustenie a ďalší Dávidov syn – Šalamún. Prečítajte si Žalm 51 a všímajte si postoj Dávidovho srdca. Nechajte sa viesť v pokání...