Božie kráľovstvo (4.12.2012)

Hľadaj najskôr kráľovstvo Božie a spravodlivosť – to ostatné ti bude pridané. Boh vie, ŽE potrebuješ, aj ČO potrebuješ. Ver, že sa o teba postará. Ver a hľadaj kráľovstvo Božie.Ako sa hľadá Božie kráľovstvo? Tak, že ho uprednostňujeme pred vecami všedného života. Sústredením sa na Božie veci, ktoré uprednostňujeme pred inými. (napríklad ak ťa Duch Svätý volá k modlitbe, nemáš dilemu, či sa ísť modliť, alebo ísť pozerať X-factor;)Nie je zlé všímať si bežné veci v živote, ale je zlé, ak nás odtŕhajú od Božích veci, ak ich uprednostňujeme pred Božím kráľovstvom. Potrebujeme si určiť správne priority. Máme čas na internet, na TV, na šport, na nákupy...a vždy máme čas na to, aby sme hľadali kráľovstvo Božie.V Lukášovi 10, 38-42 je písané o Márii:„Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla! Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.“Mária čerpala silu od Ježiša, naučila sa od neho ako zvládať situácie a zostať v pokoji.Ak Bohu dávaš, investuješ, slúžiš mu – rob to s VIEROU; bez viery sa len vyšťavíš. Hybnou silou je VIERA. Naša duša je unaviteľná, preto investovať do Božích vecí musíme s vierou. Takže čo robíš, rob s vierou, nie bez nej. Bez viery totiž nie je aktivovaná Božia moc. Boh je odplatiteľom (vráti, vynahradí) tým, ktorí ho hľadajú (obetujú mu) s VIEROU.