Mozaika Unplugged - CITY WORSHIP s BCC (26.10.)

Séria CITY WORSHIP koncertov začala perfektným koncertom bratislavskej kapely BCC worship. Myslím, že tí, čo ste boli na koncerte môžete súhlasiť, že bola úžasná atmosféra a bol to veľmi požehnaný prvý CITY WORSHIP večer :)Dôvod, prečo sme sa rozhodli robiť uctievacie večery CITY WORSHIP je, že Boh je zvyknutý žiť v atmosfére, kde ho uctievajú a je hodný vziať slávu, česť i moc.Ježiš Kristus je Kráľ Kráľov a Pán Pánov, hodný uctievania.Žalm 24:Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa,svet i tí, čo ho obývajú.Veď on ho založil na moriacha upevnil na vodných prúdoch.Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina?Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste?Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté;ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá.Ten si odnesie požehnanie od Hospodinaa ospravedlnenie od Boha svojej spásy.To je pokolenie tých, čo sa na neho vypytuje;čo ťa vyhľadávajú, Bože Jákoba.Brány, zdvihnite hlavice!Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť Kráľ slávy!Kto je ten Kráľ slávy?Hospodin, silný a mocný, Hospodin, vojnový hrdina.Brány, zdvihnite hlavice!Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť Kráľ slávy!Ktože je ten Kráľ slávy?Hospodin zástupov,On je ten Kráľ slávy!Ďalší zo série CITY WORSHIP koncertov bude 7. decembra, medzitým sa vidíme každý utorok (s výnimkou 2. novembra) na Mozaike Unplugged v MediaHause, o 19:00!Všetky informácie a program sa včas dozviete, sledujte Facebook - MOZAIKA UNPLUGGED.Majte požehnaný týždeň!