Mozaika Unplugged (3.4.2012)

Mozaikáči mám len ja ten pocit, alebo ho máte aj vy, že si v poslednej dobe stále viac užívame unplugged chvály? :) :) :) Tieto naposledy boli fakt skvelé :)..a po nich pokračoval Peťo v sérií tém o učeníctve.Tentokrát nazval tému ZASEKNUTÝ KRESŤAN a aj napriek tomu, že často slová, ktoré hovoril ťali do živého, viedli nás všetkých k nastaveniu zrkadla, zamysleniu sa, k pokániu a u mnohých, verím, aj k slobode od zaseknutia.Z času na čas sa kresťan proste zasekne a nevie, čo ďalej. Peťo sa hneď na začiatku zamyslel nad tým, prečo to niektorým nejde: idú, idú, idú – všetko ide fantasticky, napredujú a ZRAZU BUM-NIČ.Sú obdobia, kedy všetko išlo a zrazu to už nejde.Potrebujeme byť v sebe a k sebe úprimní a čestní – nikto ešte nie je taký, aký by mal byť a niekto nie je dokonalý, nikto ešte nedosiahol plnosť povolania.Kresťan je majster v (o)klamaní samého seba. Buďme sami pred sebou otvorení a úprimní – veď koho oklameme – Boha nie.Pavol píše Filipským 3, 13:„...bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou.“Kým Pavol vstúpil do služby, prešlo 14 rokov. A po určitom čase aj tak píše – ešte som neuchvátil všetko, ale jedno robím – BEŽÍM. Čo je za tebou? Za tebou je VŠETKO DO TEJTO SEKUNDY. Keď žijeme v minulosti – žijeme v minulých víťazstvách alebo v minulých zlyhaniach. (a naše svedomie nás stále obviňuje)Potrebujeme nežiť minulosť, ale ŽIŤ TERAZ.Prvá vec, ktorú potrebujeme urobiť, keď sa chcem pohnúť dopredu – VYSPORIADAŤ SA S MINULOSŤOU.Najlepšie na minulosti je, že skončila!Všetci sme na ceste. Stále sme vo vývoji. Problém je, keď sa na to spomalí a zasekne. Zaseknutý kresťan – človek, ktorý žije v kruhu.Človek, ktorý žije s Bohom a zrazu začne uhýbať Božej prítomnosti – dostane sa spod Božej ochrany – čo znamená, že sa dostane do miesta útoku! Tam začne mať ťažké chvíle.Keď poľavíš – urobíš kompromis – ten vedie do hriechu – potom činíš pokánie – je ti lepšie, no keďže si zaseknutý, tento kruh sa opakuje.Vezmime si imaginárneho kresťana Fedora. Fedor sa obráti a začlení do spoločenstva. Po čase mu chýba stará partia, ide s nimi von, o pár dní s nimi ide zase. Začne robiť kompromisy a následne príde hriech, ale jeho znovuzrodené srdce ho zachraňuje – a činí pokánie.No žije už v hriechu. Nejak sa zasekol.Ide na konferenciu – reaguje na výzvu, vyznáva svoje hriechy. Týždeň po konferencii sa cíti dobre, no potom to z neho prchá – číta Božie slovo a už nemá pocit, že k nemu tak hovorí. skočí von s kamošmi, lebo ešte chce mať niečo zo života, a znovu je v hriechu. Znovu ide na konferenciu a činí pokánie, vyznáva hriechy, znova lepšie funguje a znova padne.Nebolo jeho pokánie úprimné? Bolo. Ale: Fedor je zaseknutý kresťan. Prečo sa stále vracia do toho istého?Problém je len jeden jediný:chce zmenu – ale len chvíľu – v emocionálnom rozpoložení.Pretože keď emócie opadnú, chce „mať ešte aj niečo zo života“ - nechce sa vzdať úplne všetkého.Syndróm kresťana Fedora. Je úprimne obrátený – to áno. Ale nechce zmenu na svoj úkor.Ľudia typu kresťan Fedor zatúžia po zmene a chvíľu to v nich doznieva, no potom sa to stráca.Každé rozhodnutie nesie svoje následky. Každé A má aj svoje B.Cieľom duchovného života nie je zažívanie emócií – ale ZMENA. Jasná a radikálna.Mnohí sa vedia nadchnúť, ale nie zmeniť.Veľa ľudí sa nadchne pre zmenu, ale nechce ju robiť. Nevzdá sa toho, čo má. Túžba po zmene je len v emocionálnom rozpoložení. Skutočná túžba sa ukáže po utíšení emócií. Tam sa ukáže, na čom stojí náš život. Či na emóciách, alebo viere.Nedokážeme fungovať len v stave emócií – to ani nie je kresťanský život. Kresťanský život je viac ako emócie.Emócie sú dobré, ale nemôžeme na nich stavať, musia byť pod kontrolou.Človek, ktorého duchovný život je založený na emóciách – klame sám seba. Nepozná, aký v skutočnosti je./ako príklad si môžeme zobrať Petra, ktorý v emóciách robil veľa zlého a bol veľmi nestály, dokonca zaprel Ježiša/Keď sa chceme pohnúť ďalej, musíme sa pozrieť do zrkadla a vidieť samého seba.A potom sa pozrieť do ďalšieho zrkadla – do Božieho slova.Vedieť kto som v skutočnosti avedieť, kto som v Kristovi.Emocionálny kresťan skutočnosť zaobaľuje do náboženského obalu: „Necítim to tak, že by som sa mal teraz modliť alebo si čítať Božie slovo.“Biblia ale hovorí: Neprestajne sa modlite – a nie modlite sa, ak to tak cítite.Aj stará zmluva je plná príbehov o emocionalite a nestálosti – Židovského národa. Najskôr sa tešili, že ich faraón prepustil a hneď na to reptali. S emocionálnosťou ide nestabilita.V takých chvíľach ťa napadne – bez Boha by to bolo hádam aj lepšie. S Bohom to bude ťažšie, ešte si život trochu užijem. Kompromisy!Ale my ŽIJEME A CHODÍME VIEROU!Potrebujeme stabilitu a stálosť – hodnoty, ktoré vyprodukuje iba Božie slovo. Božie slovo je stále.Potrebujeme žiť v Božom slove, v Kristovi – On je Slovo, ktoré sa stalo telom.Rim 8, 6 „A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.“Rim 12, 2„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“Pokiaľ si zaseknutý – je to dôsledok toho, ako si predtým rozmýšľal. Preto ak sa chceš odseknúť, potrebuješ zmeniť svoje myslenie!OBNOV MYSEĽ – ak sa CHCEŠ odseknúť. Pokiaľ žijeme v zlom zmýšľaní, Biblia je veľmi tvrdá: sme v nepriateľstve s Bohom. Aj keď máš myseľ ducha – bude tam pokušenie. Ale mať myseľ ducha a vášeň ku Kristovi je nado všetko.Rim 8, 28„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.“Keď budeš mať v živote niečo ťažké, mysli na toto.Potrebujeme mať MYSEĽ DUCHA. To je život a pokoj.Stav mysle, ktorá je pokojná. Výsledok mysle ducha je POKOJ – nadprirodzený pokoj. Príslovia 14, 22„Či neblúdia tí, ktorí snujú zlé? Lásku a vernosť však zožínajú tí, čo (pamätajú na) dobré.“Maj myseľ ducha, „aj keď z toho nemáš nič“ v danom momente. VER BOHU. Mysli na dobré. Nebuď emocionálny, buď stály.MAJ MYSEĽ DUCHA.Kresťanstvo nie je o emocionálnosti, je to zmena. Modli sa za tú zmenu, keď si zaseknutý.Možno ti Duch Svätý ukáže veci, ktoré ťa zasekávajú a nie sú dobré – ak to urobí – daj mu to. Nebráň sa. Daj mu to. Choď za skutočnou zmenou. Maj myseľ ducha.