Mozaika Unplugged (30.10.2012)

Mozaika Unplugged nabrala absolútne nový nádych. Náš hlad po Bohu vo veľkom rastie a Boh na to reaguje a napĺňa ho. To spôsobuje, že ho chceme zažívať ešte viac a uvoľňuje  sa Jeho moc a takto to ide dokola ako akcia-reakcia. Čím viac sa sýtime v Božej prítomnosti, tým hladnejší po Ňom sme. A tento hlad je skvelý! Po chválach sme sa preniesli do príbehu kráľa Jóšafáta, na základe ktorého Drago hovoril o vzťahu s Bohom a s tým, ako reagovať na životné „nefér“ situácie a obstáť.Kráľ Jóšafát zdedil krajinu a zistil, že nie je v dobrom stave. Židia uctievali iných bohov, čo bolo urážkou Bohu. A tak začal s veľkou obnovou krajiny.„Keď mu na Hospodinových cestách vzrástla odvaha, odstránil z Judska výšiny a ašéry.“ (2.Kronická 17, 6)Aj iní králi pred ním sa snažili obnoviť krajinu, boli zbožní, ale výšiny a ašéry neodstránili.Sú ľudia, ktorí sú zbožní a snažia sa žiť ako kresťania, ale nejaké výšiny a ašéry si ponechávajú. Chcú ísť za Ježišom, ale nechávajú si hriech. TREBA ICH VYTRHNÚŤ – nenechávaj si hriech, modli sa za to, rob pokánie.BIBLIA je dobrá v tom, že v nej môžeš nájsť svoju životnú situáciu. Ale nesnaž sa napasovať biblické situácie do svojej situácie. Biblia je o tom, že hľadáš Boha. Čítaš Jeho slovo a ono ťa premieňa.Zmeny sa nestávajú len tak zo dňa na deň – vo svojej sile to nevieme vyprodukovať. Ale keď v nás pracuje Božie slovo, tak nás premieňa.ZMENA: Chceš sa zmeniť? Nesnaž sa o to sám. Čítaj slovo, to slovo bude „čítať“  teba  a premení ťa.Ak máš nejaký problém – choď za Ježišom. Čítaj jeho slovo, modli sa a hovor s ním. Vtedy do teba vojde sila a život ťa bude baviť. Keď si plný Božieho slova, nemusíš sa snažiť. Keď čítaš slovo, slovo číta teba a spoznáš, že je to SLOVO ŽIVOTA.Späť ku kráľovi Jóšafátovi. Judsko sa pomaly vracalo k Bohu. Všimli ste si, že život nie je fér? Priprav sa na to, že ani nebude.Jóšafát urobil veľa dobrého a obnovoval národ. Nefér udalosť, ktorá sa stala bolo, že tri národy vyšli do boja proti malému Judsku. 2.Kronická 20, 2: „Jóšafat dostal hlásenie: Mohutný dav spoza mora a zo Sýrie sa valí proti tebe..“My žijeme v duchovnej vojne, nemáme raj na zemi.Ľudia, ktorí dobre začnú, idú za Bohom, sú nadšení a vášniví, odrazu proti nim „vytiahnu tri národy“ a zrazu títo ľudia končia. Dokonca začnú obviňovať Boha: „Ty si Boh?!“Vzdajú boj viery, lebo sa im stane niečo, čo je „nefér“, niečo, s čím nerátali.Keď padneš, máš dve možnosti:padnúť na chrbátalebo padnúť na kolená – a modliť sa.2. Kronická 20, 3-4 „Jóšafat sa preľakol, dopytoval sa Hospodina a po celom Judsku vyhlásil pôst. Vtedy sa zhromaždili Júdovci, aby hľadali pomoc u Hospodina. I zo všetkých judských miest ho prišli vzývať.“Jóšafát sa preľakol. To znamená jednu vec – nehraj sa na superhrdinu, stále si len človek. To, že žiješ s Bohom neznamená, že si stratil ľudskú prirodzenosť a náklonnosť na hriech.Nebuď sklamaný z Boha; Boh nie je za útokmi, ktoré na teba prichádzajú. Žijeme vo svete, kde je duchovná vojna – ale ty choď za Bohom, hľadaj Ho, čítaj a prehlasuj jeho slovo (napr. Izaiáš 54, 17 „Nijaká zbraň vyrobená proti tebe sa nevydarí a každý jazyk, ktorý povstane proti tebe, usvedčíš na súde. Toto je podiel služobníkov Hospodina a dobrodenie odo mňa — znie výrok Hospodina.“)Existujú tri skupiny ľudí reagujúcich na problém a na „neférovosť“:            1.skupina – vzdá sa na začiatku – prišla nefér situácia - FRUSTRÁCIA      2.   skupina – prvé náznaky problému prekoná, ale zloží ich STRACH      3. skupina – prekoná problém, popasuje sa s ním – MODLITBAMODLITBA má veľkú moc. Po nej sú ľudia uzdravení, dokonca vstávajú z mŕtvych. Po modlitbe sa dejú veľké veci. Modlitba uvoľňuje Božiu moc, aktivuje ju. Musíme sa vedieť modliť.Ako sa modlil Jóšafát – čítame v 2. Kronickej 20, 6-9:1.Jóšafát si v modlitbe pripomína KTO JE BOHOčami vidí tri národy, zatvára oči a vidí veľkého Boha. Keď otvára oči po modlitbe, národy sa zmenšujú a v jeho srdci rastie Boh.Nehovor Bohu, aký je tvoj problém. Povedz problému, aký veľký je tvoj Boh.Oživ si živého Boha vo svojom srdci.2.Jóšafát pripomína celému národu, ČO BOH UROBIL PRE NICH.Pamätáš si, čo už Boh pre teba robil? Píš si to. Pripomeň si, čo už Boh urobil pre teba.3.Jóšafát sa odvoláva na BOŽIE ZASĽÚBENIE.Pripomína Bohu Jeho vlastné slovo a jeho viera tak rastie. Je posilnený, stojí na Božom zasľúbení.V 2. Kronickej 20, 12 hovoria: „sami nevládzeme vzdorovať tomuto úžasnému davu, ktorý tiahne proti nám, ani nevieme, čo si počať, k tebe upierame svoj zrak.“KĽÚČOM K VÍŤAZSTVU je, že NA NEHO HĽADIA TVOJE OČI!A Duch Svätý im potom cez proroka dal aj stratégiu:CHVÁLA IŠLA VPREDU!!! Išli do boja tak, že chváliči viedli celú armádu. 2.Kronická 20, 21 „..ustanovil Hospodinových spevákov, ktorí mu v svätej ozdobe mali spievať chvály. Mali ísť pred ozbrojencami a prevolávať: Ďakujte Hospodinovi, lebo naveky trvá jeho milosť!“Večer pred bojom mohutne chválili Boha.Čaká ťa veľký boj? Začni chváliť.Prečítajte si celý návod v 2. Kronickej 20, 15-19„Tak vám vraví Hospodin: Nebojte sa a nedeste sa tohto mohutného davu. Nebude to boj váš, ale Boží. Zajtra sa pustíte do nich..V tomto prípade nemusíte bojovať. Rozostavte sa a zostaňte stáť. Uvidíte, ako vás Hospodin zachráni...nebojte sa a nedeste sa! Zajtra vyrazíte proti nim a Hospodin bude s vami. Jóšafat sa sklonil tvárou po zem a všetci Júdovci i obyvatelia Jeruzalema padli pred Hospodinom na zem a vzdávali mu poctu. Nato povstali, aby prenikavým hlasom chválili Hospodina, Boha Izraela.“Nakoniec sa ostatné národy povraždili medzi sebou.Keď sa niečo stane – nenechaj sa znechutiť, nepadni strachom, modli sa.Keď ťa čaká boj, spoj sa s Bohom.Večer pred tým sa napoj na Boh a naplň sa jeho slovom.Ty nevieš poraziť duchovný svet, ty len zaujmi postavenie a zostaň stáť.Hospodin bojoval proti nepriateľom Izraela. Izrael bol Boží ľud.Teraz sme Božím ľudom MY.Hospodin bojuje proti tvojim nepriateľom. Ty sa s ním spoj, chvál ho a bojuj boj viery.