Mozaika Unplugged (28.02.2012)

Človek bez Boha je hladný a hľadá, čím sa nasýti. Človek s Bohom je sýty.Žalm 27, 4:"Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám."Dávid si žiadal jednu vec – byť v Božom dome – teda byť v Jeho prítomnosti.Chvály a modlitby tu na zemi sú ochutnávkou neba. Skús sa zamyslieť nad tým, čo skutočne hýbe tvojim srdcom. Nové auto, partner, kozmetika? Jasné, poteší ťa to :))) Ale čo naozaj hýbe tvoje srdcom, tvojim životom? Keď sa spojíš s Bohom, život dáva zmysel. Ochutnávaj nebo stále.Peťo Drago nás vyzval, aby sme sa zamysleli nad jednou vetou, ktorá nám často znie ako klišé:Je privilégium byť Božím dieťaťom.Ján 8, 31:"Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi..."Tvoj postoj k Bohu je taký, aký je tvoj postoj k Slovu. Môžeš povedať, že miluješ Boha, ale ak je tvoja Biblia zaprášená dvojmesačným prachom, nie je to tak.Saul bol premenený na nového človeka zásahom Ducha Svätého. Potom bojoval Božie boje. V jednom z nich mu Boh prikázal, aby všetko zlikvidoval, celé mesto. Saula ale napadlo, že čo ukoristí, to obetuje Bohu. To však nebolo Božie slovo, bolo to Saulovo neposlúchnutie. Božie slovo hovorí, že vzbura je taká zlá, ako čarodejníctvo. Ak sa búrime, je to také zlé, akoby sme vyvolávali duchov. Pozor na vzburu, pozor na neposlúchanie Božieho slova. Saul zavrhol Božie slovo, porušil ho. Preto Boh zavrhol Saula. Boh neskončil so Saulom ako s človekom, ale zosadil ho z trónu. Preto, lebo Saul nezostal v Jeho slove. SLOVO malo vždy obrovskú moc, dôležitosť, v starej i v novej zmluve. Božie Slovo, ktoré sme počuli a Duch Svätý ho oživil v nás – to nás zmenilo.Potrebujeme ZOSTÁVAŤ V SLOVE. Ak sa to naučíme, sme na dobrej ceste k prebudeniu.Postoj k Slovu v novej zmluve reprezentuje aj podobenstvo o rozsievačovi. Je napísané v Matúšovi 13, 4 – 9. Sú oblasti v našich životoch, v ktorých sa prejavujú rôzne typy pôdy.1.KRAJ CESTY. Keď Slovo je pre mňa okrajová záležitosť, niečo, čo pre mňa nie je dôležité. Viem, že Boh je dobrý, je fajn, pomáha mi; ale niektoré veci si budem žiť a robiť tak, ako to ja uznám za vhodné a múdre. Z Božieho slova si vyberiem, čo sa mi hodí a čo nie.Slovo pre týchto ľudí nie je dosť dôležité na to, aby zanechali svoj hriech. Je okrajovým, nedovolia mu opustiť okraj a ísť do hĺbky. POSUŇ SA Z RKAJA CESTY do niečoho, čo je lepšie, inak ťa to zničí. Kraj cesty aj tak nie je dobré miesto. Ak sa nedokáže vzdať niektorých vecí a preto zostávaš na kraji cesty, pros Boha, nech ti pomôže opustiť hriech. Posuň sa!2.SKALNATÉ MIESTA. Ide o nadšenie, ktoré utíchne. Niečo nás nadchne a potom to spľasne, lebo prídu prekážky. Diabol hádže svoje polená pod tvoje kolená. A tak nadšenie utícha. Služba sa nemôže narodiť z nadšenia. Ako ani vzťah nemôže stáť na zaľúbenosti. Keď nemám koreň, neprežijem. Keď máš myšlienku, ktorá ťa nadchýňa, choď sa modliť. Zapusti korene.Nebuďme „konferenční kresťania“ – nadšení z chvál, zo slova – ráno, na obed, aj večer. Nadšená duša nevydrží, nadšenie vyprchá. Musíme zapustiť korene. Keď kresťan neinvestuje svoj čas do osobného vzťahu s Bohom, veľmi ľahko sa stane iba „konferenčným kresťanom.“Nechcime byť a nebuďme iba rýchlo vyletené a zhasínajúce kométy, buďme stabilné hviezdy.3.TŔNIE. Čo žije tento svet? Klam bohatstva, starosti, rozkoš života.Musíme si dať pozor, aby sme v rôznych oblastiach neprepadali týmto veciam. Starosti ti spôsobia, že máš krivý pohľad na ľudí, na život, na Boha. Dlhodobo vedie k depresii. Rozkoš života znamená užívanie – veď život je krátky. Každý si tak veľmi užíva život, lebo je krátky a len jeden, až je z toho unavený.Tŕnie udusí Boží potenciál v tebe.Ak máš tŕnie v srdci, uháša moc Slova v tvojom živote. Slovo je silnejšie ako tŕnie, ale ak ty necháš dobrovoľne nechávaš rásť tŕnie vo svojom srdci, zabraňuješ v tvojom srdci pôsobiť Slovu. Odstráň tŕnie. Jednaj s tým, aby nenahradilo moc Božieho Slova. Ak ho tam máš, nedokážeš veriť Božiemu slovu, spoľahnúť sa naň. Ak Božie Slovo nemá k tebe prístup, nemáš vo svojom živote jeho moc. Žiješ potom v izolovanom svete. Jednaj z tŕním!Ako s ním jednať? Ako jednať so starosťami? Nepotrebuješ pohladkať dušičku – neboj sa, všetko bude dobré. Potrebuješ zostať v Božom Slove. (Napríklad Matúš 6, 25+)Denne vstrebávaj Božie Slovo, maj ho na očiach, rozmýšľaj o ňom, rob to každý deň a uvidíš, čo to urobí po týždni, mesiaci s tebou a tvojim životom. Dôležité je – keď čítaš Božie Slovo, potrebuješ mu VERIŤ. Pokiaľ UVERÍŠ, ZVÍŤAZÍŠ!4.ÚRODNÁ PôDA. Ten istý Rozsievať (Ježiš), to isté semeno (Slovo), tá istá úrodná pôda. Prečo teda niektorá prináša 30, iná 60 a ďalšia 100násobnú úrodu?Závisí to od pôdy – od teba. Závisí to od toho, koľko som ochotný obetovať, investovať. Ak už donášam ovocie, neuspokojím sa s tým. Závisí to od toho, nakoľko som spokojný so svojím duchovným stavom. Závisí to od typu pôdy v tvojom srdci. Božie kráľovstvo „funguje na poľnohospodárskom princípe“: Princíp sejby a žatvy. Zasej s vierou, budeš žať podľa viery. Ak chceš dobrú žatvu, pozri sa, čo seješ. Aký chceš mať život, akú chceš mať budúcnosť, tak zasievaj.Ján 8, 31 pokračuje....poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.To chceme všetci, ale aká je cesta k slobode? ZOSTAŇTE V MOJOM SLOVE."Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí."Posuňme sa o level vyššie, ďalej v učeníctve. Poďme vstrebávať Božie Slovo, čítať ho a žiť ho. Nech sa Slovo stane tvojou súčasťou. Začne prinášať úžitok.