Mozaika Unplugged (26.4.2011)

Mozaikáči Veľká noc za nami, jar akosi tiež a hrnieme sa do teplého leta :)) My sa však ešte trochu v ľahkej forme vrátime k veľkonočnej tematike, resp. k odvalenému kameňu :)KTO NÁM ODVALÍ KAMEŇ?V živote máme situácie, kedy si povieme – tak toto sa nedá vyriešiť, odstrániť, s týmto nepohnem, s týmto sa nedá ďalej. Ako sa vysporiadať s neriešiteľnými komplikáciami?Treba vedieť jednu vec – Boh je EXPERT NA NEMOŽNÉ!(sprievodný príbeh je v Marekovi 16, 1-11)1.AJ MALÁ VIERA ŤA MôŽE POHNÚŤ K VEĽKEJ VECI!Ježiš bol ukrižovaný a daný do hrobu. Učeníci-chlapi si mysleli, že Boží plán nevyšiel. Zomrel, odišiel, nie je ho. Ženy však reagovali inak. Vedeli, že Ježiš zomrel, no predsa im to nedalo. Niečo vo vnútri ich hnalo k hrobu, hnalo ich to k nemožnému. Ide o malú vieru, ktorá ti nedá sedieť v kaluži zúfalstva. Proste vstaneš a ideš! Tak ako ženy išli k hrobu.Ide o tzv. „duchovnú neposednosť“: Keď nevieš ako ďalej, tak choď ĎALEJ!Ženy neverili nevyhnutne vo vzkriesenie, nešli k hrobu nájsť Ježiša živého, alebo ho kriesiť. Boli zničené, sklamané, ale nenechali sa tým položiť. Vstali a išli pomazať Ježiša.V tom je dobrodružstvo života viery – že ty nevieš, čo bude ďalej, ale vkročíš do toho.2. Boh „má vo zvyku“ nenechať na seba čakať.Často si myslíme, že Boh čaká a my musíme urobiť prvý krok. Ale keď urobíme, zistíme, že boh už dávno prvý krok urobil a predbehol nás.Pre Boha aj tá najhoršia situácia je len detajl, ktorý On vie vyriešiť. Ty z toho máš depku a psycho stavy, ale On má plán a riešenie.Keď máš kameň, ktorý je zavalený, o rok môžeš pozrieť späť a povedať Haleluja, je to preč!Čerstvé svedectvo je najlepšie, vtedy, keď sa ti niečo stane, vtedy si toho plný a hovoríš o tom!3.Prázdny hrob ti dá plné ústa.V ženách vrela viera, že Ježiš je živý! Hovorili o tom, aj keď im nikto neveril.Keď Boh spraví zázrak v tvojom živote, nikto ti nedokáže zavrieť ústa, si toho plný a chceš hovoriť!Svet nie je zvedavý na kresťanské klišé, ale na to, čo žiješ a čo si zažil. To má silu a pomazanie. Svet chce poznať živé svedectvo, skúsenosť, ktorú si mal s Ježišom.Čo je tvojím kameňom? Čo je zapečatené v tvojom srdci? Poď smerom k tomu kameňu a malá viera ti pomôže robiť veľké veci. Neoplakávaj svoju minulosť a choď smerom k tomu kameňu. A keď budeš robiť kroky viery, zistíš, že Boh tam už bol a kameň odvalil.Buďte požehnaní Mozaikáči, vidíme sa v sobotu na výlete!!! :)))