Mozaika Unplugged (23. 11.)

Chvály tentokrát síce v menšej zostave..ale stále v moci Ducha boli osviežujúce..:))Peťo na nás hneď vyvalil otázku: Aký ste mali týždeň? Aký ste mali začiatok tohto týždňa? Dobrý, zlý? A čo keď má niekto zlý celý život..? A tu už začína príbeh Bartimea. Bartimeus bol človek, ktorý celý život videl iba jednu jedinú farbu – čiernu.V Marekovi 10, 46-52 čítame jeho príbeh.Ježiš keď prišiel do nejakého mesta, celé bolo hore nohami. Spravil tam svoju kampaň, misiu a potom odišiel. Práve s Bartimeom sa však stretol až po takejto „evanjelizačnej kampani“, keď už odchádzal z mesta. Bartimeus-slepý žobrák sedel na ceste. Zobral svoj život do svojich rúk a využil šancu. Začal kričať.Bartimeus upútal pozornosť Ježiša. Bartimeus počul Ježiša, že ide a jeho srdce zahorelo túžbou po Ňom. V tej chvíli VERIL, že Ježiš je Mesiáš.Ľudia okolo ho umlčovali. Človek, ktorý kričí s vierou vždy vyrušuje svet, ktorý stratil nádej.Nevkladaj svoju nádej do ľudí, ktorí sú okolo teba. Potrebujeme povzbudenie blízkych, ale nesmieme na tom byť závislí. Bartimeus ľudí nepotreboval, veril Ježišovi. Sám, bez pomoci ľudí, zhodil svoj slepecký plášť a šiel za Ježišom. Sú veci, ktoré musíš v živote zvládnuť sám, ísť si po zázrak. Nečakať na pomoc inde a od iných, ale vstať, s vierou vykročiť a prísť do Božej blízkosti.Máme na sebe aj my plášte, ktoré potrebujeme zahodiť? Plášte, do ktorých skrývame svoju sebaľútosť, zlozvyky, zranenia,..?Plášť reprezentuje tvoj starý život, bez Boha, bez zázraku. MUSÍŠ HO ZHODIŤ!Bartimeus sa musel vyrovnať s tým, že:1. Ježiš už skončil svoju misiu a vychádzal z mesta.Mohol mať pocit, akoby všetci okolo neho boli požehnaní, zažili uzdravenie, a on zostal zabudnutý. Mohol si myslieť, že Boh s ním neráta, že pre neho zázrak nemá.2. Ježiš si ho nevšímal hneď na prvý krát.Máte skúsenosť s nevypočutými modlitbami? Sú vaše modlitby založené na Božom slove?Tá Bartimeova bola. A Ježiš si ho aj tak na prvý krát nevšimol.Máš v živote veci, ktoré ťa podporujú, aby si si nechal svoj plášť?Bartimeus nerozmýšľal. Zahodil plášť a vyskočil.Bol Bartimeus uzdravený okamžite, keď zahodil svoj plášť? Niekedy chceme odpoveď hneď – ale Boh chvíľku skúša našu trpezlivosť, našu vieru. Nesmieme sa vtedy vracať k svojmu plášťu! Bartimeus vedel, že ten starý plášť mu už nepatrí.Mnohí ľudia už zahodili svoj plášť, ale znovu si ho obliekli. Nevracaj sa k svojmu plášťu!Ak ideš za Ježišom, zahoď plášť, je ti zbytočný.Vo verši 51 Bartimeus hovorí vyznanie z hĺbky srdca: Majstre môj, nech vidím.Ježiš sa ho priamo pýta, čo chce. Boh sa spýta, čo chceme a chce od nás počuť odpoveď.Bartimeus bol úprimný, vedel v čom je jeho problém. Vieš ty, kde je tvoj problém? Si ochotný do neho pustiť Ducha Svätého?Priznaj si problém, ktorý máš a Boh príde a bude uzdravovať. Ak ťa budú bolieť rany, znamená to, že sa hoja. Nechaj Boha, aby ťa uzdravoval. Skúmaj svoje srdce. Ak máš pocit, že Ježiš odchádza z tvojho života, zavolaj na neho. HLAS VIERY ZASTAVÍ JEŽIŠA!.Priatelia Mozaikáči, odhadzujme svoje plášte! A potom sa o svoje víťazstvá môžme podeliť aj medzi sebou :))Budúci týždeň, 30. novembra 2010 bude Mozaika Unplugged opäť bilingválna, evanjelizačný večer povedie hosť: Wayne Simmonds. Tešíme sa na vás a vašich priateľov! :)