Mozaika Unplugged (22.5.2012)

MÁTE RADI ŽIVOT? Je dobré mať rád život. Ešte lepšie je mať život EŠTE RADŠEJ! : )Vo vzťahu kresťan-svet, kresťan-život, kresťan-zábava – vždy sa hľadala zdravá miera. Zdravá vyváženosť. Je dobré a správne si v niektorých obdobiach odopierať, ale nie vždy musíme ísť do extrému a odoprieť si úplne všetko. Potrebujeme nájsť zdravú mieru – a tú nájdeme v Biblii : )Peter 3, 10-12 „Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch; ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.“Biblia hovorí o troch životoch:O živote bios, o živote psyché – tým sa líšime od zvierat - duša, city; a o živote ZOE – duchovný život. Ježiš prišiel na to, aby sme mali život=ZOE v hojnosti a plnosť života – teda s ovocím ducha. (viac v liste Galatským)Keď máš taký život, čokoľvek na teba príde – ty cítiš lásku, cítiš pokoj..to je pre teba prirodzené, keď chodíš duchom – a máš ovocie ducha.Keď stlačíš pomaranč – vyjde pomarančová šťava. Keď stlačíš človeka – čo z neho vyjde? Keď máš ťažké situácie a si stlačený – čo z teba vyjde? Spoznávaš sa?  Chceme naozaj žiť dobrý život, byť šťastní?1.Kto chce milovať život a chce vidieť dobré dni – nech si zdržuje jazyk od zlého.Jazyk je dôležitý. Jakub píše: život a smrť je v moci jazyka. Jazyk prirovnáva ku kormidlu lode – je malý, robí neviditeľné veci v živote, ale presne to, čo hovoríš ovplyvňuje tvoj život, tvoj jazyk určuje tvoj smer. To, čo vyznávaš ústami ťa nasmeruje do určitej línie.Tvoj život dnes, je výsledok tvojho včerajšieho vyznania. Hovoríš: „Ja som slabý. Ja to nedokážem. Ja to neviem...“ alebo „všetko dokážem v Kristu, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje“ ?Čo vyznávaš o sebe a akým smerom ťa to posúva? Nech je tvoje vyznanie v súlade s Božím slovom. Vtedy sa v tvojom živote môže naplniť Božia vôľa. Zdržovať si jazyk od zlého prospeje tebe samému, ovplyvní to tvoj život.2.Kto chce milovať život a chce vidieť dobré dni – nech zdržuje ústa od ľstivých rečí.Toto sa týka tvojho vzťahu k blížnym. Už sa ti stalo, že ti niekto ublížil slovami, ohováraním? Nehovor o nikom nič negatívne, zákerné. Kryštalizuj svoje vzťahy s inými, aj keď ťa nikto nevidí.3. Kto chce milovať život a chce vidieť dobré dni - nech sa vyhýba zlu a robí dobre.Ľudia sa SNAŽIA nehrešiť. Pre nás by predsa malo byť prirodzené nehrešiť.. Problém je, že sa neodkláňame od zlého/nevyhýbame sa zlému, nevykorenili sme hriech zo svojich sŕdc.„Odstrihneme len kvet hriechu, no nevytrhneme aj jeho koreň.“ Vytrhni koreň a nebudeš mať viac problémy. Posvätenie musí bolieť, pokiaľ nebolí, nie je to posvätenie.4. Kto chce milovať život a chce vidieť dobré dni - nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.Ako znásobiť pokoj: 2. Petra 1, 2 „Milosť vám a pokoj v hojnosti v poznaní Boha a Ježiša, nášho Pána.“  Čím viac Boha poznáš a čím viac s Ním žiješ, tým väčší pokoj máš.Nemáš na to čas? Keď si hladný, stíhaš sa najesť. Keď si smädný, stíhaš na napiť. Stíhaš mať aj čas s Bohom. Nie je problém, že nemáš čas, ale že nemáš hlad po Bohu.Keď si ďaleko od Boha – ako môžeš mať pokoj? Môžeš sa zrelaxovať na horách, ale to nie je pokoj. Keď spoznávaš Boha, vtedy rastie pokoj. Vtedy je ľahké vyznávať dobré veci a vyhýbať sa zlu. Vtedy si plný Ducha, Boží život je v tebe.  Tvoj pokoj rastie poznaním Boha. Tvoja viera rastie poznaním Božieho slova. Celý tvoj život je o poznávaní Boha. 2. Petra 1,3 „Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život, a zbožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou.“Chcem ťa inšpirovať – poď poznávať Boha. V ňom budeš mať pokoj. Všetko potrebné pre život máš v poznaní Boha.Chceš mať radostný život? Poznaj Boha. Chceš mať ešte radostnejší život? Poznaj Boha viac! : )A nezabúdaj – ČAS je v Bohu.Boh nám vo svojej moci daroval všetko, čo je potrebné pre život.Ak chceš milovať život: zdržiavaj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Vyhýbaj sa zlu a rob dobre, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.Poďme zažívať veci/život tak, ako Biblia hovorí, že ho môžeme zažívať!