Mozaika Unplugged (21.2.2012)

Žalm 23"Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje môj život, vodí ma správnymi cestami, pre česť svojho mena. Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodina, pokiaľ budem žiť."Máš nedostatok pokoja, radosti? Hospodin je tvoj pastier.Cítiš sa ako na vyprahnutej púšti? Hospodin, tvoj Boh ťa vodí na zelené pastviny..Je tvoja duša smutná, máš ťažké chvíle, dni, život? Hospodin obnovuje tvoj život..Choď za Bohom, nechaj ho pôsobiť v tvojom živote. Volaj ho a ver mu.Drago hovoril o tom, čo je skutočne kresťanstvo. Neveríme na pozitívnu energiu. Veríme na Božiu prítomnosť. Kresťanstvo nie je náboženstvo. Náboženstvo je niečo, čo vymyslel človek, aby sa zapáčil Bohu. Kresťanstvo prišlo z neba. Je to vzťah človeka a Boha. V kresťanstve sa dôraz z neživej budovy presúva na človeka – Boh hovorí – vy ste chrámom Ducha Svätého. To je rozdiel medzi náboženstvom a kresťanstvom. V liste Rimanom 1, 16 je napísané „Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho..“Evanjelium = dobrá správa – pre VŠETKÝCH. Dobrá správa sa však „stane“, keď ty UVERÍŠ. Boh dokáže uzdraviť. A naozaj ťa uzdraví, keď ty uveríš.To nás, kresťanov odlišuje od ľudí vo svete – oni majú krátkodobú nádej, my máme vieru.Evanjelium = Božia moc - pre každého, kto uverí.Sú však veci, „vďaka“ ktorým môže táto moc uniknúť.Napríklad je to problém ľudskej prirodzenosti. Človek je veľmi nestály. Keď okolnosti trochu zatlačia, my sa zrazu zriekame ideálov, lebo sa necítime pohodlne (ako keď Peter zaprel Ježiša pred ľuďmi, ako keď učeníci zaspali od únavy a nemodlili sa).Vezmime si príklad Judáša. Judáš kradol a zradil. Dlhodobo nejednal so svojím charakterom a to malo vážne následky. Ak dlhodobo nejednáme s vecami, ktoré sú nesprávne, sú v rozpore s Božím srdcom, môžu sa stať našim hrobom.Ďalším problémom sú výhovorky. Mnohí ľudia sa vyhovárajú – aj by som šiel za Bohom, ale nemám dobré spoločenstvo, dobrého vodcu, okolnosti sú zlé. Nie je to o tom. Ak chcem ísť za Ježišom, idem. Ak nechcem, nájdem si výhovorku. Božia moc sa stráca, keď Bohu nevenuješ pozornosť, ak s ním netráviš čas. Boh môže hovoriť cez ľudí, ktorí s Ním žijú.Jeden z problémov je, keď sa duša zamieňa s duchom. Keď slúžime sami sebe a počúvame seba. Keď sa modlíme iba keď chceme a aj vtedy pri tom zaspíme. Nejde o to, čo ja chcem a cítim, ale o to, čo hovorí Boh. Boh nás chce usmerniť, ale my musíme /vedieť/ počúvať.Náš duchovný život nemôžu určovať emócie, náš duchovný život má určovať Božie slovo.Potrebuješ sa dostať do Božej vôle, jednať so svojim charakterom, modliť sa, hľadať Božiu tvár a veriť. Boh má pre nás veľa, má pre nás dobré veci. Potrebuješ sa k tým dobrým veciam ale dostať. Určite ťa to bude niečo stáť, možno niečo z toho bude aj bolieť..ale to je dobré. Bude to stáť za to.Žiť život s Ježišom stojí za to.