Mozaika Unplugged (2.10.2012)

Znovu sme sa začali stretávať v Mediahause! Yes yes yes! Pre všetkých je to obrovské potešenie, keďže sme v centre mesta, dostupní a otvorení, s MHD nablízku. Zatiaľ sa stretávame v „náhradnej miestnosti“, kým prerobíme svoje priestory. (keď bude brigáda, dáme vám vedieťJ)))) Je pre nás nevýslovným potešením, že sa podarilo zohnať tieto priestory. Pretože aj keď milujem Nitru a moje srdce je celé jej, čo sa týka priestorov, prenájmov, kúpi budov a pozemkov, dáva nám riadne zabrať a je to riadny boj. Ale boje sú tu na to, aby sme ich vyhrávali, mám pravdu?! :) Minimálne v tomto kontexte určite áno..a Miro veľmi tematicky rozbalil svoju tému, ktorú nazval: „Kultúra obroskoličstva“V biblických časoch existoval chlapík, ktorý vytvoril kultúru, v ktorej bolo možné PORÁŽAŤ OBROV.Každý z nás je stvorený na víťazstvá, nie sme stvorení pre pády a lízanie prachu. Niekedy sa cítime tak, akoby „medzi mnou a dlážkou už nebolo nič.“ Niekedy sme pritlačení okolnosťami a všetkým možným; ale nie sme stvorení na pády, ale pre víťazstvá!Ten chlapík, ktorý vytvoril „kultúru obroskoličstva“, bol DÁVID. Potrebujeme vedieť,  že Dávid bol posledný zo súrodencov, často si  jeho rodina ani len nevšimla, že doma chýba. Keď bola vojna a jeho bratia v nej bojovali, Dávid bol dobrý len na to, aby im donášal jedlo. Pokladali ho za poslíčka. V takejto atmosfére Dávid žil. O dosť neskôr sa Dávid stal kráľom. Počas života prišiel do stavu, kedy urobil veľa chýb. Nielen malých potknutí, ale veľkých, vážnych, hrubých hriechov...mal 10 žien a konkubín, smilnil s Batšebou a dal zavraždiť jej manžela Uriáša. Nevenoval sa svojim synom a tí boli riadne hriešni. Absolón proti nemu dokonca viedol vojnu a pohŕdal svojim otcom. Amón znásilnil svoju sestru. Šalamún mal obrovský počet žien. Dávid mal život, v ktorom bolo hrozne veľa zlyhaní. NAPRIEK tomu – Boh ho volal MUŽOM JEHO SRDCA. Dávid bol mužom podľa Božieho srdca. Absurdné?Zdá sa, že Dávid niekde v srdci nestratil schopnosť robiť pokánie.Bol schopný prísť za Bohom a prosiť o odpustenie. Avšak niekde medzitým, počas svojho života, Dávid vytvoril atmosféru, kde víťaziť je možné.Zaujímavé je, že nikdy neprehral v žiadnom boji. Ako teenager porazil leva, medveďa a neskôr obra Goliáša. Ukázal, že PORÁŽAŤ OBROV SA DÁ!Keď už je Dávid starý (2. Sam 21, 15+), minimálne aj štyria ďalší z jeho okolia porážajú obrov. Vytvoril kultúru, kde sa stalo normálnym porážať obrov.Títo ľudia neboli bombastickí superhrdinovia, ani ním Dávid nebol. Ale s Bohom im to bolo možné.Zrazu Miro prehlasuje: „Aj ja chcem žiť v „kultúre obroskoličstva“! CHCEM, ABY MOJE MESTO BOLO INÉ, KEĎ MOJI SYNOVIA BUDÚ V MOJICH TOPÁNKACH, PRETOŽE JA SOM TU BOL.Aby bolo mesto zmenené a mnoho víťazstiev vybojovaných a moji synovia už s nimi nemuseli bojovať, keď budú dospelí.“ Toto je Mirove motto pre život. Chce meniť svoje okolie a porážať obrov.Prvým hrdinom, ktorý po Dávidovi skolil obra bol Abíšaj– Dávidov bratranec, ktorý porazil obra Jišbiho. Ďalším bol Sibbekaj z Chúše, ktorý zabil Safa. Elchanán z Betlehéma, Dávidovho mesta, zabil obra z Gátu. Dvadsaťštyriprstého obra zase zabil Jonatán, syn Dávidovho brata. Títo muži porážajú obrov tak, ako kedysi Dávid. Všimnime si  4 FAKTY o nich:    1. Sú to ľudia, ktorí boli blízki Dávidovi. Žili v kultúre obroskoličstva. Boli jeho rodina, zbrojnoši, služobníci a pod.Kultúra je niečo, čo odchytíš. Keď si s ľuďmi , ktorí majú depresiu, staneš sa depresívnym, keď si s ľuďmi, ktorí majú energiu, zostaneš nabudený aj ty. ZÁLEŽÍ na tvojom prostredí.A zároveň platí, že aj my, skôr ako príde náš veľký moment, potrebujeme najskôr slúžiť.  Skôr, než môžeš robiť to, do čoho si povolaný, Boh ťa nechá slúžiť v malom, pod niekým iným. Oni tiež slúžili Dávidovi, pri ňom „chytili“ kultúru a potom skolili obra.     2. Sú to mená bez medajlí – namajú knihy v Biblii, nekáže sa o nich. Celý život akoby boli v tieni, v službe niekoho iného, žiadna veľká sláva sa im nedostala, napriek tomu – porazili obrov. Neboj sa nevyčnievať, žiť v anonymite, nemať „titul“. Ty môžeš porážať obrov. Buď v pohode s tým, ak nie si na pódiu, pod reflektorom. Raz príde moment, kedy „v kronike slávy“ bude poctené tvoje meno.       3. Boli to patrioti – kričali „za Dávida“!, „za Izrael“!Abišaj sa zastal Dávida, povedal mu, že už nikdy nepôjde do vojny, lebo už je starý a zastal sa Izraela pred dvadsaťštyriprstým.Neboj sa postaviť za Božie kráľovstvo, za to, čo Boh robí. Buď patriot za Božie kráľovstvo. Maj toho ducha, ktorý sa nebude báť postaviť za Božie veci.     4. Boli to Boží blázni. Púšťali sa s triezvou hlavou do „smrti“. Krvná skupina, čo žila adrenalínom. Obor pre nich nepredstavoval hrozbu, ale príležitosť. Boli fascinovaní adrenalínom pre Božie kráľovstvo. Existoval bežec, ktorý po dlhých rokoch, kedy sa to všetkým bežcom nedarilo a zdalo nemožné, prekonal „neprekonateľný“ rekord. Dlhé roky pred ním nikto nedokázal prekonať stanovenú hranicu 4min/1míľa. Ale iba niekoľko dní, po tom, čo to dokázal, ho nasledovali ďalší bežci. Porazil obra a po ňom to dokázali aj iní. Vytvoril novú kultúru.Na záver nás Miro viedol k niekoľkým vyhláseniam, ktorými nás vlastne vovádzal do kultúry obroskoličstva:1.NÁS JE VIAC! Je nás mnoho, ktorí sa vieme postaviť spoločne proti obrom.2.VŠETKO JE MOŽNÉ! Marek 9, 23: „Prečo, ak môžeš? Pre toho, kto verí, je všetko možné.“3.SME VÍŤAZI! Rim 8, 37: „Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval.“4.BOHU NIČ NEVADÍ! Bohu nevadí, ak má ísť s malým počtom ľudí oproti celému vojsku. Nevadí mu náš nedostatok peňazí. Akákoľvek je situácia, Boh nemá problém!5.IDEME DOPREDU Žid 11, 9-10 „Na základe viery sa usadil v prisľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spoludedičmi toho istého prisľúbenia. Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh.“Miro nás na záver vyzval, aby sme POMENOVALI SVOJHO OBRA. Modlili sme sa a hovorili s Bohom o tom, čo stojí pred nami ako obor a nevieme ako ho skoliť. S vierou ideme do ďalšieho obdobia s tým, že budeme porážať obrov a začneme žiť v „kultúre obroskoličstva.“