Mozaika Unplugged (20.03.2012)

Drago začal veľmi zaujímavou a asi každým z nás už preberanou otázkou - Prečo končí prebudenie, prečo končí Božia moc, prečo uniká Božie požehnanie?V Zjavení 3, 11 je napísané:„Čoskoro prídem, drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec.“1.DRŽ – to, čo máš. Niektorí ľudia nariekajú, že majú málo (talentu, služby, priateľov, peňazí..). Avšak nejde o to, koľko máš, ale či to, čo máš – držíš! Buď verný v mále. Drž to, čo máš!VIERA je boj. Od prvej knihy v Biblii až po poslednú – všade je boj. Zápas viery sa tiahne celým Písmom. Bojoval napríklad Pavol – ktorý zabíjal kresťanov a potom budoval cirkvi; Zacheus – podliak, ktorý zažil radikálne obrátenie, keď sa stretol s Ježišom; colník Matúš – zlodej, ktorý zdieral ľudí a potom nasledoval Krista; alebo sú v Biblii spomínaní aj tí, ktorí nedobojovali boj viery - Démas, ktorý Ježiša opustil, lebo si zamiloval svet; Samson, na ktorom bolo obrovské pomazanie, no podľahol hriechu; kráľ Saul, či kráľ Šalamún, ktorý sa klaňal modlám. Ako je možné, že ľudia, ktorí zažívali Božiu moc a rozumeli veciam, odpadli od viery a nedobojovali boj viery? Prídeme na odpoveď o chvíľu. (čítaj nižšie:)Aj v našom živote prídu boje, skúšky a my musíme obstáť. Nechceme byť ako neslávni hrdinovia, ale ako hrdinovia viery. Prídu zlyhania, prídu pády, možno sa v živote dostaneme na rôzne miesta a do rôzne zlých vecí..ale zostaňme pri Bohu, dobojujme boj viery.Túto vetu si zapamätaj: málo kvasu nakvasí celé cesto. Povedz si ju vždy, keď zvažuješ, či urobíš kompromis.Pavol píše Timotejovi: Bojuj dobrý boj viery.Viera sa bojuje. Nerob si ťažkú hlavu zo svojich zlyhaní, ale postav sa, čiň pokánie, choď ďalej, bojuj boj viery.Často po tom, ako zažijeme úžasné veci s Bohom, príde nejaký útok.To isté zažili aj v meste Efeze - ktoré sa začalo obracať k Bohu a napredovať. No odrazu ochladlo.. /Viac si o tom môžete prečítať v Skutkoch apoštolov./Možno si to zažil. Úžasné veci s Bohom, dary ducha, napredovanie v tvojom živote..a potom pomaly prišlo ochladnutie a po čase, po rokoch si v stave, kedy sa musíš dokopať, aby si si vôbec prečítal Jeho Slovo..Sľúbená odpoveď na otázku: Ako je možné, že ľudia, ktorí zažívali Božiu moc a rozumeli veciam, odpadli od viery a nedobojovali boj viery - je nasledovná: stratou zanietenia, stratou vášne pre Božie veci, stratou prvej lásky. Takto je ľahké padnúť do klamstiev a falošných učení. Začneš kľučkovať medzi tým, čo hovorí Boh a čo je hriešne a rýchlo sa stratíš. Takto sa ľahko a rýchlo dostaneš mimo Božej vôle.Zjavenie Jána 2, 2-5 hovorí:„Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem, že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si tých, čo hovoria, že sú apoštolmi, a nie sú, a zistil si, že sú to luhári. Si vytrvalý, veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si. Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku. Preto si spomeň, odkiaľ si padol, rob pokánie a konaj ako prv. Ak nie, prídem na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta - ak nebudeš robiť pokánie.“Verš 5 je úderný: spamätaj sa..spomeň si, odkiaľ si odišiel...choď v mysli späť tam, kde si to začal strácať..a potom čiň pokánie.. A to nie je „Bože, prepáč.“, nie sú to ani slzy ľútosti. Pokánie často obsahuje slzy a ľútosť, ale to nie je pokánie. Pokánie je ZMENA.To, že máš svedectvá z minulosti neznamená, že máš oheň dnes. Ale Boží oheň je nezastaviteľný. Prebudenie zastaví iba chlad v srdci. Vieru ti vezme len to, ak začne tvoje srdce chladnúť. Príslovie 4, 23: „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.“Keď strácaš vášeň pre Ježiša - najprv to zasiahne tvoju myseľ. Zrazu Božie kráľovstvo nie je priorita-deje sa to, že vieš, že hrešíš, ale už to neriešiš. Ešte si prečítaš Božie slovo a pomodlíš sa, ale už žiješ mimo Božej vôle, už žiješ vo svete a pre svet.Zjavenie 3, 1 hovorí: „Poznám tvoje skutky; že máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy. Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo, a už malo zomrieť. Lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojím Bohom.“Keď si zamilovaný, neriešiš, že by si mal na milovaného človeka myslieť, lebo už je čas. Keď si zamilovaný do Božieho kráľovstva, nemusíš sa nútiť čítať Bibliu. Keď ťa to baví, proste to robíš.Keď ťa niečo baví, na niečom ti záleží, niečo miluješ, nenútiš sa k tomu, je ti to úplne prirodzené.V proces chladnutia a odpadnutia ti chýba sila, ťažko sa ti modlí, Písmo zostáva nemé, nevieš sa dostať do Božej blízkosti – človek je v kruhu, dostáva sa do stagnácie, ochladne a odpadne.Do tejto situácie ale EXISTUJE SLOVO:Zjavenie 3, 3 a 5:„Preto si spomeň, ako si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie. Lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani nezvieš v ktorú hodinu prídem na teba. Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.“Existuje cesta späť:Pripomeň si, čo si prijal, zachovávaj to a kajaj sa. Liek na chladnutie tvojho srdca, tvojho ducha: Rozhorli sa a kajaj sa. Zavri sa do svojej izby a modli sa, kým nepríde Boží oheň. A keď príde, modli sa ďalej.Nečakaj, kým sa tvoje srdce zatvrdí tak, že už nebude cesty späť, nemiň svoju šancu ako Ezav. Čo teda robiť vtedy, keď stagnuješ a nevieš sa pohnúť z miesta?Rozhorli sa a kajaj sa. Povedz Bohu, že sa ti nepáči, kde si a chceš sa pohnúť.Modli sa. Daj Bohu celé svoje srdce a rozhorli sa. Jakub 1, 22"A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba."Nikto už nie je za vodou, viera je boj. Musíme horliť, nesmieme chladnúť.