Mozaika Unplugged (19.4)

Mozaikáči, poznáte tú deckú pesničku YES, JESUS LOVES ME, FOR THE BIBLE TELLS ME SO? Tak tú sme si zanôtili na začiatok :))) Veď viete..mať vieru ako dieťa je dobré a odporúča sa to:)))))Peťo Drago predstavil jedného z biblických hrdinov - Gedeona.Izraeliti dobyli zasľúbenú zem, ktorá oplýva medom a mliekom. Kto by nechcel, aby jeho život bol ako zem, čo oplýva medom a mliekom, však?Izraelitov však v tejto zasľúbenej zemi začali napádať iné národy. Ako keď do nášho života prídu veci, čo nás napádajú, berú nám požehnania.Izraeliti oslabili v duchovne. To stáva v živote aj nám. Začneme poľavovať, robiť kompromisy. Chvíľu vieme, že sme mimo Boha. Stane sa to akýmsi status quo. Nevieme čo ďalej, zotrvávame v takom stave a nič zvláštne sa nedeje, tak s týmto stavom nemáme problém, len v ňom zotrvávame.Izraeliti stáli v požehnaní, no robili, čo sa Hospodinovi nepáči a tak boli vydaní do rúk inému národu-Midjáncom. Ako je možné, že sa dostali do zasľúbenej zeme a trpeli?!Kedy začína v našom živote utrpenie? Máme všetko od Boha, naplnené zasľúbenia, partnera, prácu..ale trpíme. Ako je to možné?!SKÚMAJ VTEDY SVOJE SRDCE. ZISTI, ČI NIE SI NA CESTE TRÁPENIA. Keď neplníš Božiu vôľu, nie si poslušný. Môžeš mať požehnania, ale ak ďalej nežiješ uprostred Božej vôle, začneš trpieť.Izraeliti trpeli núdzu v zasľúbenej zemi, pretože neboli poslušní Hospodinovi.Niekedy prídeme do stavu, kedy sa pýtame – kde sú všetky zázraky, dary, požehnania od Boha?To isté sa pýtal Gedeon, ktorému Boh v tejto situácii povedal – Gedeon, udatný hrdina.Jeho národ bol neposlušný, ale Gedeon úprimne hľadal Boha. Jeho srdce bolo rýdze, túžil po Bohu.Boh z neho spravil udatného hrdinu, aj keď to bol bojko.Boh dokáže spraviť VŠETKO, ale len s ľuďmi, ktorí majú RÝDZE SRDCE!Skúmajme svoje srdcia, nepohŕdajme malými začiatkami, vráťme sa k hľadaniu Boha a Jeho vôle. Boh potom môže robiť všetky tie zázraky, divy a požehnávať nás. Nebudeme sa viac pýtať, kde to všetko je, prečo to viac nezažívame..ale bude to našou každodennou realitou.Mozaikáči, prajeme vám, aby ste zažívali nadprirodzené Božie veci denne! :) Buďte požehnaní, pamätajte na 30. apríl ako outdoor action MU a vidíme sa budúci utorok!