Mozaika Unplugged (19.06.2012)

Semester sa síce skončil, no my sa ďalej stretávame v horúcom júnovom počasí v Lipe. :)Na predposlednom Unplugged sme mali Wayna Simmondsa z Dádska. Bolo by veľmi náročné predstaviť ho iba v pár vetách, keďže má za sebou pôsobenie v mnohých oblastiach a štátoch. Každopádne jednou z jeho najvýraznejších charakteristík je obrovský hlad po Bohu a túžba s Ním zachraňovať stratených.Wayne nám chcel priblížiť Boží charakter na základe jedného z Jeho mien, ktoré sú v Biblii použité.Čím viac Boha poznáme, čím viac o ňom vime, tým viac mu dokážeme dôverovať. Boží ľud hynie, lebo nemá poznanie Boha. Wayne hovoril - dnes môžem Bohu dôverovať viac ako pred 20 rokmi. Lebo o ňom viem viac. Viac som s Ním zažil. To, s čím mnohí zápasia, s tým už ja nezápasím, lebo som zažil, ako Boh koná.Naša VIERA je obmedzená POZNANÍM Boha. V Rimanom 10, 17 sa píše: "Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo."Každé meno, ktorým je v Biblii nazvaný, odkrýva niečo o Ňom, o jeho charaktere a zasľúbeniach. Ak milujeme Boha, chceme ho poznávať. Meno, o ktorom hovoril Wayne, je štvrté meno, ktoré je v Biblii použité na pomenovanie Boha. Genesis 17, 1: "Keď mal Abram deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Pán a povedal mu: "Ja som všemohúci Boh,chodievaj predo mnou a buď dokonalý."Narážame tu pri pochopení tohto mena na 2 problémy. Po prvé – PREKLAD. Oproti hebrejčine je dánština, angličtina aj slovenčina nedostatočná, nedokážeme preložiť všetko a nedokážeme to preložiť presne v tom význame, aký to má mať.A druhým problémom je, že Mojžiš to písal v hebrejčine a pre Hebrejov – ktorým nemusel nijak vysvetlovať, čo ako myslel, pretože tomu jednoducho rozumeli.My oveľa ťažšie chápeme – na základe prekladu – hĺbku, význam toho, kto je Boh. Musíme ísť hlbšie a potrebujeme tiež zájsť do hebrejčiny.Preklad všeomohúci Boh (God almighty) je nedostatočný.Originál znie: EL – SHADDAI. EL je jeho prvé meno, ktorým je pomenovaný – El s príponou „ohim“. Teda Elohim.Samotné EL znamená „Boh všemocný“.El Šaddai tak musí znamenať niečo iné, musí to znamenať viac.EL znamená nelimitovanú, nezmerateľnú Božiu moc, Božiu všemohúcnosť.Nie je konca Jeho moci, nič mu nie je nemožné, nie je nič, čo by nemohol urobiť.SHAD (SHADDAI) – je akýmsi „všedným“ slovom v hebrejčine. Má niekoľko významov, o ktorých si povieme. EL umocňuje tieto všedné významy a dáva im Boží rozmer.SHAD – znamená:1.schopnosť sa hýbať, konať proti prírodným silámTúto moc Boh dokazuje, keď Mojžiš a jeho stará žena majú dieťa, keď roztvoril Červené more, keď nechal padať jedlo z neba; Ježiš to dokazuje, keď premenil vodu na víno, keď chodil po vode..A keď to Boh robí, keď sa hýbe a keď koná proti prírodným silám – je to VŽDY V NÁŠ PROSPECH.Vždy, keď čítame o El-Shaddai – je to pre nás. Vždy, keď ide proti prírode, je to pre nás.Nejde o to, čo Boh môže či dokáže robiť.  Ide o to, že to je to, kým je! JE TO JEHO MENO!Jeho charakter! El-Shaddai je taký!2.význam sú prsia kŕmiacej ženy.Ide o to, že žena dáva starostlivosť a všetko, čo dieťa potrebuje – všetky výživné látky. Boh, ktorý napĺňa tvoju potrebu – ako matka napĺňa potreby dieťaťa.Túžba naplniť tvoje každodenné potreby – byť tvojim SHAD – umocnené pridaním EL. A je to oveľa viac ako len výživné látky v mlieku kojacej ženy a jej starostlivosť.Nie je to jeho túžba, želanie – je to Jeho MENO – je to to, KÝM ON JE! On tým jednoducho je, on to proste robí!V starom zákone je El-Shaddai použité 48 krát. Z toho 31 krát toto pomenovanie použil muž, od ktorého by sme to, na základe jeho života a okolností – absolútne nečakali.Jób nazýva Boha El-Shaddai viac ako ktokoľvek iný. Ten, ktorý všetko stratil a nič nemal. Tento človek hovorí: El-Šaddai.Jób 1, 21: "Hospodin dal a Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodina."=El-Shaddai.Chápete vieru tohto muža?! Aj keď všetko okolo neho skolabovalo, On sa nevzdal viery vo svojho El-Shaddai. IDE O TO, ŽE JE TO JEHO MENO!Aby Boh nebol El-Shaddai, musel by zaprieť sám seba a poprieť svoje meno – a to by zanikol svet. El Shaddai je stále El-Shaddai-v tých významoch, o ktorých sme hovorili. Je to nemenné. Je to to, kým On je.  Teraz o ňom zase vieme viac a naša VIERA môže RÁSŤ. On je tvoj El-Shaddai. Ten, čo pohne slnkom a spôsobí vietor v tvoj prospech. Ten, čo naplní každú tvoju potrebu. Nie preto, že to robí, môže alebo chce robiť, ale preto, že to  JE JEHO MENO, to je to, KÝM ON JE!