Mozaika Unplugged (17.5.2011)

Pamätáte si ten príbeh o Pavlovi a Sílasovi? To sú tí dvaja, čo sedeli vo väzení za šírenie evanjelia. Keď tam sedeli, nemohli robiť nič iné, iba chváliť Boha. A to aj robili. Takisto ako Peťo Slaný, ktorý keď sedel vo väzení, chválil Boha, pretože to bolo to jediné, čo mohol. A Boh Ho nenechal samého a bez milosti. Zázračne bol prepustený na slobodu. Ako Boh nenechal Pavla a Sílasa, nenechal ani Peťa a nenechá ani nás. V akýchkoľvek putách sme, v čomkoľvek žijeme – VŽDY JE CESTA VON! Vzdaj v tom Bohu chválu. A očakávaj na Neho.Peťo Drago prišiel s otázkou – ČO OČAKÁVAŠ? Čo očakávaš od života? Od nového rána? Od Boha?V Lukášovi 2, 25+ je písaný príbeh o Simeonovi. O Simeonovi vieme 4 veci:1.bol spravodlivý2.bol bohabojný3.očakával útechu Izraela4.Duch Svätý bol v ňomV súčasnosti je veľmi populárny trend pozitívneho myslenia. Máme vidieť to dobré, myslieť pozitívne, veriť v dobrú budúcnosť. Problém je však v tom, že pozitívne myslenie samo od seba nemá moc zmeniť povahu, charakter človeka, nemení jeho podstatu. Pozitívne myslenie ti nedokáže pomôcť v kritických chvíľach tvojho života, nestačí vtedy len pozitívne myslieť. Pozitívne myslenie samé nestačí, nemá moc.Simeon mal nejaké očakávania, ale tie sa narodili z jeho vzťahu s Bohom, nebolo to iba pozitívne myslenie, že sa v budúcnosti niečo dobré stane.Simeon očakával ÚTECHU. Čo bolo podstatou jeho očakávania?1.Jeho očakávanie vychádzalo z Písma. Nevedel kedy, ako, kde, ale vedel ŽE.Možno aj ani ty vo svojej situácii netušíš ako, kedy, kde a prečo - ale ver a očakávaj. Na základe toho, čo je v Biblii, my môžeme očakávať! Ak v živote nič neočakávame, ideme iba zo dňa na deň. My však môžeme očakávať, že deň, do ktorého sa zobudíme prinesie niečo! A nielen niečo, ale maximum! Že dnes získam všetko čo Boh pripravil. Kto nič nečaká, nič ani nezíska.Napriek tomu, čomu čelíš, môžeš nechať Božie slovo, nech vryje pozitívne myslenie do tvojho srdca.Simeon bol vo fakt nepriaznivých podmienkach. No On veril Písmu, aj keď realita „hrala proti“. Slovo bolo vryté do jeho srdca. Máš nejaké očakávania, ktoré nevyzerá byť naplniteľné? Ak vychádza z Písma (a nie je v rozpore), tak je naplniteľné. Nevadí ako vyzerá realita, ver v Písmo, naplní sa to.2.Jeho očakávanie bolo potvrdené Duchom Svätým.Dve najcennejšie veci, čo máme na zemi sú: Božie slovo a vzťah s Duchom Svätým. Pokiaľ poznáš Písmo, ľahšie rozpoznáš hlas Ducha Svätého. Prečo? Lebo Duch Svätý je vždy v súlade s Písmom. Duch Svätý ťa nikdy nepovedie cestou, ktorá je proti Písmu. Aby sme vedeli rozlíšiť vedenie Ducha Svätého, potrebujeme poznať Písmo.Farizeji ho tiež poznali, ako aj Simeon. Rozdiel však bol v tom, že Simeon žil v svätosti. Naše očakávania musia vychádzať z Písma a byť spojené so životom vo svätosti.Ďalej v Simeonovom príbehu bolo, že vzal na ruky cudzie dieťa cudzích rodičov. To dieťa bol Mesiáš. Simeonovi bolo zasľúbené, že nezomrie, kým neuvidí Mesiáša. Ako mohol Simeon vedieť a spoznať, že to dieťa je Mesiáš? Simeon netipoval. Bol vedený Duchom Svätým. A Simeon prorokoval, hovoril o Ježišovi z Ducha.Vo verši 36 sa dočítame o žene menom Anna a vo verši 38 sa dozvedáme, že v tej istej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a rozprávala o dieťati. Ako je to možné? Načasoval to Duch Svätý. Anna poznala Boha, pretože mu slúžila vo dne v noci pôstom a modlitbami a dokázala rozpoznať Jeho vedenie. Anna hovorila o dieťati ľuďom, ktorí „očakávali vykúpenie Jeruzalema“ (verš 38)Čo očakávaš? Máš nejaké očakávania? Ak si doteraz nemal – MAJ!Očakávaj víťazstvo nad hriechom, nad pokušeniami, očakávaj expanziu tvojho duchovného života, očakávaj napredovanie. Najlepšie pre nás je očakávať duchovné veci: „Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.“ Matúš 6, 33Teda všetko, čo potrebujeme sa nám pridá, my však máme hľadať Božie kráľovstvo ako prvé. Hospodin v Jeremiášovi 29, 11 hovorí Očakávaj od Boha dobrú budúcnosť, nemusíš sa spoliehať na pozitívne myslenie, ktoré ťa prenesie len cez prítomnosť, môžeš očakávať na to, čo ti Boh zasľúbil a chce to splniť. Čo Boh zasľúbil, to splní. Nech plameň viery spáli tvoju frustráciu. Nevzdávaj sa. Očakávaj stále. Ver Bohu ďalej.