Mozaika Unplugged (15.11.2011)

..pokračovanie príbehu o Abrahámovi..Boh mu pozdvihol hlavu, aby videl hviezdy..a čo ďalej? Abrahám bol netrpezlivý, keď sa nenapĺňalo zasľúbenie a vzal veci do svojich rúk.Keď sa dlho nenapĺňa Božie zasľúbenie, máme tendenciu prevziať veci do vlastných rúk. Keď však berieme veci do vlastných rúk, dostávame sa mimo Božej vôle. A keď sme mimo Božej vôle, hrešíme.Abrahám si zobral slúžku a počal Izmaela. Neskôr mu však Sára porodila zasľúbeného Izraela. Sára vyhnala slúžku Hagar aj so synom Izmaelom a Abrahám to povolil.Hagar v podstate za nič nemohla, Abrahám si ju vybral ako nástroj na porodenie syna. Prvá rana, ktorú dostala Hagar - Abrahám ju opustil. Druhá rana – keď boli vyhnaní na púšť so synom, minuli sa im zásoby. Hagar položila syna a odišla. Bola v depresii: „nemôžem sa dívať na smrť dieťaťa“. Zomieralo jej dieťa, bola v slzách. Bod, v ktorom sa príbeh láme - chlapec plače. A Boh začul chlapcov hlas. CHLAPCOV hlas – aj napriek tomu, že plakala aj Hagar, Boh počul chlapcov hlas. Prečo Boh nereagoval na Hagar, ale na chlapca ? Pretože Hagarin hlas bol hlasom beznádeje. Boží hlas nie je naladený na frekvenciu beznádeje.Ak kresťan podlieha zármutku, je mimo Božej vôle. Odchádza od neho Duch Svätý.Beznádej je hriech, pretože beznádej nepočíta s tým, že Boh je Bohom.Pohľad beznádeje nevidí, zakaľuje sa ti videnie. Pozdvihni svoje oči a viď!Jedna zo zbraní, ktorá je v čase beznádeje účinná je vďačnosť. Vďačnosť za to, čo Boh urobil a urobí v tvojom živote. Boh má pre nás plnosť života. Boh má pre nás taký život, že pôjdeme so silou, ktorá bude pribúdať. Je jedno čo robíš, ak máš svetlo vo svojom vnútri – nádej.To, že je tvoja situácia kritická, nie je dôvod upadať do beznádeje. Keď Boh zasľúbil, Boh splní. Čo vidíš keď zavrieš oči? Čo dokážeš vidieť? Vidíš radosť, ktorú pre teba Boh má? Vidíš to čo má Boh pre teba pripravené? To čo žijeme my, má vplyv na tých čo budú žiť po nás. Tvoje skutky a tvoje pohľady majú vplyv na generáciu po tebe, preto máme povinnosť, žiť sväto. Svätosť je sila.To, čo počuješ, si zapamätaj a cvič sa v tom. Cvičme sa v pobožnosti. Nech sami seba vidíme podľa Boha. Hriech je silnejší ako ľudská prirodzenosť, ale Božie Slovo rozmetá hriech na prach. Potrebujeme spolupracovať s Božím slovom, aby bola uvoľnená Božia moc v našom živote.Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku, na pastvách zelených ma pasie.. Vyznávaj Božie slovo. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou..Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom..Len dobré a milosť ma bude sprevádzať po všetky dni do môjho života..Začni Bohu ďakovať, Bože ďakujem, že si, že som to, čo o mne píšeš. Božie Slovo bojuje za teba ak s ním spolupracuješ.Hagar plakala a nebolo jej to nič platné. Poďme mať vieru, poďme mať nádej!