Mozaika Unplugged (15. 02. 2011)

Wohooooo začal sa nám nový unpluggedový semester! :)))))Tešíme sa v ňom na kopec skvelých Mozaika Unplugged večerov a special eventov, a hlavne na vás!Tento utorok sme začali skvelú sériu na tému VZŤAHY! :) Prvý vzťah, ktorý si Miro vzal na mušku je Vzťah s Bohom. Ešte pred tým však mocné chvály....:))))Jedno z najkrajších videí, aké na youtube nájdete je odkaz: Milujem ťa, Tvoj Boh. Mrknite sami: http://www.youtube.com/watch?v=iUOp1PsFTCU a vždy pamätajte na to, ako veľmi vás Boh miluje! :)A teraz spomínané Mirove slovo na tému Vzťah k Bohu ako k Otcovi.Vzťah s Bohom je ten najelementárnejší vzťah aký máme. Všetky vzťahy sú závislé na tom, aký máš vzťah s Bohom.Môžeme mať vzťah k Bohu ako k Otcovi, Synovi a Duchu Svätému. Máš takýto "3D vzťah" s Bohom?:)Je dôležité poznať Boha ako svojho Otca.Ježiš veľa hovoril o Otcovi a všetko to, čo robil, ho naučil Otec. Ježiš svojimi skutkami odkrýva Božie otcovské srdce.Každý z nás má okuliare na Boha-Otca, a to nášho skutočného pozemského otca. Prirodzene uvažujeme o Bohu-Otcovi ako o svojom pozemskom otcovi. Avšak dokonalý pozemský otec neexistuje..Môžeme rozlíšiť tri druhy pozemských otcov:Tvrdý otec – neprístupný, neprejavuje lásku, niekedy je až agresívny, jeho srdce je zatvrdnuté. Takto opisuje svojho otca asi tretina mladých ľudí. Následok je, že sa mu vyhýbaš, neotvoríš sa, alebo to skúšaš, ale po sklamaní, či zranení si prestal. Extrémom je fyzické a sexuálne zneužívanie, ktorého následkom je odpor a nenávisť voči otcovi. Takto potom vidíš aj Boha-Otca. Zdá sa ti, že Boh má len kruté úmysly, život s ním sú len samé nevýhody, obmedzenia, nedôveruješ mu, necítiš jeho objatie.Neprítomný otec – vzdialený, neexistujúci, neživý. Stáva sa, že otec zomrie skôr, ako si s ním stihne dieťa vybudovať vzťah, alebo je dlhodobo mimo domova, alebo rozdelenie mohol spôsobiť rozvod. V takýchto prípadoch z toho plynie jedno – otec pre teba v podstate neexistuje, keď ho potrebuješ, nemáš ho. Otec ti chýba. Následkom toho máš tendenciu nahrádzať ho iným vzťahom. Ale akékoľvek náhrady nie sú otec, nedokážu naplniť tvoje očakávania. Cítiš sa sám. Vtedy vidíš Boha-Otca ako vzdialeného, ktorý tu pre teba nie je, alebo sa na neho nezdravo naviažeš.Mäkký otec – povoľný, nezásadový, vo všetkom ti vyhovel, no zlyhal ako otec, nenaučil ťa životu. Za tvoje problémy nebol schopný bojovať. Na jednej strane si si s ním rozumel, na druhej strane ti chýbala jeho výchova. Od Boha-Otca očakávaš, že ti vyjde v ústrety, pochopí ťa, nevieš si predstaviť, že by ťa potrestal a bol prísny.Ale aký je Boh naozaj?1. Otec, ktorý ťa miluje! Je to písané všade v Biblii. V Izaiášovi 49,16 Boh hovorí - do dlaní som si ťa vyryl..2. Otec, ktorý ťa vychováva! Miluje ťa takého, aký si, ale nechce, aby si zostal taký, aký si!!!V 1. Jána 3, 1 sa píše: Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho.Poď do takéhoto vzťahu s Bohom-Otcom, kde si milovaný a prijatý a záleží mu na tebe tak, že ťa vychováva. S novým semestrom naštartujme vzťah s Bohom ako s Otcom.Skončili sme piesňou, v ktorej Boh spieva svoje vyznanie pre nás:"Môj si ty, dieťa mám ťa rád, v mojom náručí môžeš spať, idem pred tebou, ja ťa uzdravím z tvojich rán."A ako sme spomínali, budeme mať zase aj nejaké tie special eventy na Mozaike Unplugged. Jedným z nich bude CITY WORSHIP s TRETÍM DŇOM! 8. marca o 18:18 ťa čakáme na skvelý koncert chvál v MediaHause! Vezmite si budúci utorok plagáty a plagátiky, spravte reklamu vo svojom okolí a zažime úžasný večer plný chvál a Božej prítomnosti, ktoré budú žehnať aj našemu mestu a ľuďom v ňom!