Mozaika Unplugged (12.4.2011)

Všetko má svoj čas…tak začal Peťo a ja si hovorím..tak, tak..všetko má svoj čas..písať bakalárku, aj písať blog..odosielať bakalárku aj postnúť blog.. stresovať, aj oddychovať..:))))..veď to všetci poznáte..naháňame sa, netrpezliví sme, chceme vždy to, čo aktuálne cítime že chceme, čakať sa nám nechce a príliš často zabúdame, že aj čas na Boha má svoju dôležitosť. Okrem toho, že všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu /Kazateľ 3/ nám Peťo pripomenul aj to, že čas na Boha tiež má mať svoju chvíľu a je nesmierne dôležité s Ním tráviť čas a chodiť pred Jeho tvár. Tak sa nám totiž aj lepšie čaká, aj lepšie rozhoduje, aj lepšie žije :)))) Tak šup šup za Ním ak sa vám to dnes ešte nepodarilo :))))Veeeeľmi nás teší, že po dlhšej dobe nás vo chvále zase vedie Ľudka Trenklerová, zdravá a nabudená rozprúdila úžasné chvály! :))))A po dlhšej dobe (keďže posledné dve MU boli special a predtým sme mali sériu vzťahy s M&M) mal slovo Peťo Dragijský. Viete čo? ŽIVOT JE VÝZVA. A tu už pokračujem Peťovými slovami.....Aký je náš postoj k životu, keď je ťažký a plný výziev? Ako sa k životným výzvam staviame?Vlastne máme dve možnosti:-považovať výzvu za problém -považovať problém za výzvuNiekedy sa snažíme takéto situácie ignorovať, cúvame pred nimi, staviame si ochranné múry, ktoré však nechránia, ale bránia v napredovaní. Peťo začal dávať príklady z Biblie, na ktorých môžeme vidieť, že aj napriek nášmu mysleniu, ktoré je plné schém a stereotypných očakávaní sa môžu veci vyvinúť úplne inak..Tak napríklad GEDEON. Plný strachu. Stal sa z neho veliteľ armády! Vďaka Bohu porazil svoj strach.Alebo DÁVID. Od oviec prešiel ku Goliášovi. Pastier, čo zabil obra.Prečo by sme aj my nemohli víťaziť? Prečo by sme nemohli meniť naše myslenie a schémy v ktorých myslíme?Ďalej JÁKOB. Boril sa s Bohom. Nakoniec bol pomenovaný Izrael, Boží princ.PETER. Horlivý, no nestály. No zmenilo sa to. Z trstiny sa stala skala! Prečo by sa Peter nemohol zmeniť? Prečo by si sa ty nemohol zmeniť?MÁRIA MAGDALÉNA. Žena s čudnou minulosťou a pochybným charakterom. Nakoniec kázala učeníkom!Prečo by sme museli zostávať v niečom zlom? Prečo by sme nemohli rátať s nadprirodzenom?MOJŽIŠ. Ten, čo mal zomrieť sa stal lídrom. Určený na smrť vyviedol izraelský ľud z egyptského zajatia.Existujú 2 typy ľudí:1. tí, čo sa pýtajú PREČO?!2. tí, čo sa pýtajú A PREČO NIE?! ..a prečo by to nešlo aj inak, a prečo by som to nezmenil..?!Abrahám mal od Boha zasľúbenie: že bude otcom národa, bude mať syna a dostane zem.Genesis 13, 9-11: Či nie je pred tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddeľ sa odo mňa! Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo; ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú. Lót sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordána až po Coár je zavlažované ako Hospodinova záhrada a ak oEgypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lót vybral celé okolie Jordána a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého.Abrahám mal brata Lóta, s ktorým si delil zem. Vedel, že Boh mu zasľúbil nádhernú zem , no Lót keď si vyberal, vybral si tú najkrajšiu zem, ktorú videl. Ako sa asi mohol cítiť Abrahám? Vedel, že Boh jemu zasľúbil nádhernú zem a teraz mu ju vyfúkol jeho brat Lót.. Ako by si sa cítil, keby si bol Abrahám?Nebuď človek, ktorý je orientovaný na dary od Boha a nie na Boha ako osobu. Ak tvojim cieľom nie je Boh ako osoba, tvoríš si v srdci náboženské modly: túžby, ktoré si nedal pod kríž, neodovzdal Bohu, sám sa do nich povolávaš. Ak ti Boh nedá, čo chceš, budeš mať stále „krízu viery“. Neprenasleduj dary od Boha, ale nasleduj Boha ako osobu, potom ťa Jeho požehnanie samo dobehne!Pavel píše: mne žiť je Kristus a zomrieť zisk. Nepíše žijem pre Božie požehnanie, ale mne žiť je Kristus!Keď vieš, že máš Boha, vieš, že ťa dovedie, kam chce a kde je najlepšie. Neminieš sa cieľa ani povolania. Vieš, že naplní tvoje potreby a túžby.Presne takto uvažoval Abrahám. „Bolo mu jedno“. Prišiel o svoju časť zeme, ale nestratil svoj vzťah s Bohom. A Boh naplnil svoje zasľúbenie. Rozoberme si trochu Genesis 13,14-15: Rozhliadni sa z miesta kde si, na ktorom si teraz a pozri sa na sever i na juh, na východ aj na západ. Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky.)Z miesta kde si......Nezáleží kam si sa v živote dostal. Z miesta, kde si, POZDVIHNI SVOJE OČI. Pozeraj sa hore, inak nevieš kde si. Pozri sa na sever, juh, východ, západ....môžu to byť rôzne oblasti v tvojom živote; pozeraj sa na to duchovným zrakom, nakresli si do srdca obraz toho, ako chceš aby to bolo..čo dokážeš vidieť duchovným zrakom, to ti môže Boh dať.Z miesta, kde si, zdvihni oči a viď!Choď k víťazstvám, cestou viery.Namaľuj si obraz viery do svojho srdca!Nakoľko žijeme s Bohom, natoľko môže byť v našom živote.Takže či už ste dnes pred Jeho tvárou boli, alebo nie...choďte za Ním, ukážte mu, čo dokáže vaša viera vidieť a dôverujte mu!Mozaikáči, buďte veľmi požehnaní a pripomínam vám – nezabúdajte na 30. apríl, ktorý trávime spolu! :)))))))VIAC INFO BUDÚCI UTOROK! :)