Mozaika Unplugged (10.5.2011)

Viete čo je najvzácnejšie na planéte Zem?..............Božia prítomnosť :)A skvelý spôsob ako sa dostať blízko k Bohu je chvála :)Miro sa rozhodol pre interaktívnu kázeň, do ktorej sme sa všetci zapojili v troch skupinách. Každá skupina predstavovala jedno obdobie v Dávidovom živote. (prečítať si o ňom môžete v 2. Samuelovej, 15)Úloha pre skupiny bola diskutovať o tom, čo sa počas každého obdobia v Dávidovi dialo a čo sa naučil.1. obdobie - DÁVID ako PASTIER.-v tomto období pásol ovce, poslúchal svojho otca, bol v tieni, robil banálne veci, nebol známyV tomto období Dávid ešte len sníval svoj sen. (V 17. rokoch ho prorok Samuel pomazal a Dávid mal zasľúbenie, že bude kráľom.)2. obdobie – DÁVID ako UTEČENEC-v tomto období Dávid čelil smrti, utekal pred Saulom, musel si chrániť život a utekať, aby sa zachránil.V tomto období bol Dávidov sen testovaný, istým spôsobom pochovaný.3. obdobie – DÁVID ako KRÁĽ.Toto obdobie ešte delíme na dve etapy – 7 rokov vládol iba nad provinciou -neskôr sa stáva kráľom nad celým IzraelomV tomto období Dávid žije svoj sen.V prvom období, ako PASTIER, sa Dávid naučil:1. SLÚŽIŤ – čo otec povedal, to Dávid urobil2. PORÁŽAŤ OBROV – keď prišiel problém, Dávid nerezignoval; snažil sa porážať svojich obrov3. SPIEVAŤ – bol sám a naučil sa chváliť Boha, v samote sa naučil spievaťMusíš sa najskôr naučiť byť malý, aby si mohol byť veľký, uspokojiť sa s málom, aby si mohol mať viac, žiť v tieni, aby si mohol stáť na pódiu.V druhom období, ktoré trvalo 13 rokov, kedy nežil ani v dome svojho otca, ani ako kráľ na tróne, ale ako UTEČENEC, sa naučil:1. že to, čo ťa prenesie cez ťažké obdobie je ZMLUVNÝ VZŤAH S ĽUĎMI. Potrebuješ mať priateľov, čo ťa podržia, budú stáť za tebou2. ÚCTE. Mohol zabiť Saula, ale neurobil to. Ctil si človeka v autorite, ctil si autority, ktoré ustanovil Boh.3. POUŽÍVAŤ TO, ČO MÁ. Čo mal, to použil, to dal Bohu. Začal s 5 kameňmi pri Goliášovi a Boh ho požehnal.Tretie obdobie trvalo najviac, 40 rokov. Svoj sen žil dlhšie ako ho sníval, či ako bol testovaný. A paradoxne práve v tomto období Dávid zlyhával. Predchádzajúce obdobia boli podstatne ťažšie a náročné, avšak Dávid zlyháva práve v období, kedy žije svoj sen.Zlyhal pri Arche zmluvy a jej prinesení do chrámu. Zlyhal keď scudzoložil s Betšabe. Zlyhal, keď jeho vojsko zabilo jeho vlastného syna Absolóna, ktorý proti nemu povstal – teda zlyhal ako otec.Dávid však nikdy nestratil schopnosť urobiť pokánie. Mohol skončiť v prachu, ale šiel k Bohu a On ho z prachu pozdvihol.3 najsilnejšie lekcie z tohto obdobia, ktoré sa Dávid naučil:BÁZEŃ, POKÁNIE, PLAKAŤOtázka pre nás:V akej úsečke svojho sna sa nachádzaš? Uvažuj o tom a uč sa. Nevzdávaj sa a dotiahni to k tomu, aby si žil svoj sen, zasľúbenia, ktoré máš. Začni snívať, vytrvaj a ži svoj sen! Buď požehnaný a nech je Boh tým, ktorý vkladá do tvojho srdca všetky sny!Peťo Drago pridal ďalšiu „liturgickú formulku“:))))))Nezabúdaj na to, že kdekoľvek si, S BOHOM TO ZVLÁDNEŠ!