Mozaika Unpluged (22.2.2011)

Všetko má svoj čas, aj začiatok Mozaiky Unplugged :) Tešíme sa, že už ste zaregistrovali aj zmenu času na 18:18 :))Všetko má svoj čas, niekedy je aj čas čakať. Avšak čakanie na Hospodina nemá byť pasívne, ale aktívne! Vyvýšiť ho svojimi postojmi a myšlienkami, aj napriek tomu, že máme v živote nevyriešené veci a čakáme na ich rozriešenie, je to najlepšie čo môžeme spraviť, vo všetkom je dobré chváliť Hospodina. „Tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa ako orly, bežia, a neslabnú, chodia a neustávajú.“ Izaiáš 40, 31Chválu Bohu môžeme vzdať aj cez svedectvá a povzbudenia. Ivo, Peťo aj Betka majú dôvod ďakovať Bohu za vyslobodenie a záchranu. Zo závislostí, zlých postojov, z dopravnej nehody, ktorá mala končiť podľa fyzikálnych zákonov inak..Boh sa o nás neustále stará a má nás pod dohľadom. Veriť v Neho a dôverovať Mu sa vždy oplatí!Peťo svoje slovo nazval KORENE SLOVA.Príbeh v Matúšovi 13, 3 a ďalej hovorí o rozsievačovi-Bohu, zrne-slove Božom a pôde-našom srdci...a keďže nemali koreňa, uschli..Človek usychá, keď nemá koreň..povedali sme si o dvoch takých "koreňových oblastiach":1. človek, ktorý nemá koreň v Kristovi – keď ho nemá v Kristovi, tak kde? Každý v niečom žije, v niečom má korene. Ak tvojim koreňom, tvojou silou nie je Ježiš, tak si to ty sám. Si sám sebe zdrojom – nemáš teda dlhé trvanie. Ak sme napojení na Ježiša, On je pre nás nevyčerpateľný zdroj. Božie kráľovstvo, to je spravodlivosť, pokoj a radosť. Ak ti chýba spravodlivosť, pokoj a radosť, nebuď sám sebe zdrojom. Sprav svojím zdrojom Ježiša.Každý človek sa narodil s dierou v srdci. Túto dieru musí počas života vyplniť, inak nebude môcť byť skutočne šťastný. Táto diera má tvar Boha.2. slovo Božie nemá koreň v nás – slovo, ktoré prijmeme v nás nezostáva, nemá koreň. Slovo prináša život. Ak bude v tvojom srdci, tak budeš mať radosť. Kedy sa slovo nezakorení? Keď sa mu človek potom nevenuje. Keď bude Božie slovo tvojou súčasťou, nebudeš mať depresie, cítiť smútok, ale budeš mať život, Boží život, radosť.Božiemu slovu sa treba venovať denne. Keď to robíš, temnota v tebe začne miznúť, Božie slovo ťa zmení. Keď Boh zmení tvoj život, vtedy sa tvoj život ešte len začne. Niekedy pochybujeme o Božom slove, o zasľúbeniach a proroctvách, ktoré sme dostali, je nám to cudzie a vzdialené. Božie slovo však platilo keď si bol hore, a platí aj keď si dole. Nenechaj tvoje okolnosti kričať hlasnejšie ako Božie slovo.Ak strácaš smer, nevieš, kde je sever, zober si kompas. Božie slovo.Mozaikáči, vidíme sa o týždeň; a s tými, čo sa rozhodli ísť aj na muzikál Zastávka sa vidíme aj v nedeľu :))) SA TEŠÍME!