MODLITBY

MODLITBY

Názov akcie: 
Modlitebné stretnutia
Miesto: 
MediaHaus, ul. Fraňa Mojtu 18, Nitra 94901
Kedy: 
každý štvrtok 17,00-17,45
Tel.: 
+421 948 023 938
Kont.osoba: 
Marián Poljak

Je to čas, ktorý môžeme stráviť v Božej prítomnosti, v uctievaní a spoločne vysielať modlitby pred Boží trón za naše rodiny, priateľov, náš zbor, naše mesto....

"O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť (strážiť) vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši" Fil. 4:6-7