Komunitné centrum

Komunitné centrum

Miesto: 
Nové Zámky, KC KOMPAS, Pribinova 3
Kont.osoba: 
Milan Presburger

Otvárame Komunitné centrum!