NOVÉ ZÁMKY

NOVÉ ZÁMKY

Nedeľné bohoslužby
MIESTO: Pribinova 3 (bývalý pioniersky dom), Nové Zámky
ČAS: Nedeľa 10:00

Mobil pastor (Milan Presburger) +421 918 707 431
Email novezamky@krestanskecentrum.sk
Kancelária - Pribinova 3

Bankové spojenie
Názov banky: Tatra banka, a.s.
Názov účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra
Číslo účtu: 2943035478/1100
IBAN SK93 1100 0000 0029 4303 5478

Syndikovať obsah