kc news Časopis

Zázračný skleník
Pridané dňa: 
05.10.2011
Autor: 
Miro Tóth

Cirkev je fenomén. Nie je úžasné, že nám je dané byť súčasťou Božieho veľkolepého projektu, cirkvi? Nie je to hra na schovávačku. Nie sme zametení pod koberec. Sme na výslní Božích zámerov, uprostred jeho nadprirodzeného diania. Nie je to experiment typu vyjde-nevyjde. Boh je predsa najster architect, ten najlepší plánovač. Cítim sa neuveriteľne privilegovaný možnosťou byť súčasťou tohto Božieho fenomenálneho pohybu. Je to to najúžasnejšie, čo sa dnes na tejto planéte deje! Nebo je otvorené, Boh je prítomný v pomazaní a sláve a živá cirkev je hlavným aktérom!

Šesť rokov svojho života som prežil v Nesvadoch, hlavnom meste papriky :). Žil som doslova “utopený” v mori obrovitánskych fóliovníkov. Niektoré boli dlhšie ako 50 metrov. Veľkú lásku k záhrade som tam síce nenabudol, ale čo-to som sa naučil:) Zistil som, že fóliovník je drina. Treba ho od skorej zimy vykurovať, neustále zalievať, čistiť, okopávať, vetrať... Fóliovník či skleník je kontrolované prostredie, v ktorom sa priaznivo darí tomu, či tam chceme vypestovať.

Cirkev má byť takým skleníkom. Má byť priestorom plným atmosférou viery, v ktorej sa darí zázrakom. Naša viera a očakávanie je klímou moci a slávy. Kde vytvoríme správnu klímu, Boh prikazuje požehnaniu a životu tak, že pomazanie bude stakať ako kedysi olej po brade a plášti starozákonných kňazov (Ž 133). Jeho prítomnosť uzdravuje a pôsobí zázraky, a vtedy, keď je uvoľnená, uvoľňujú sa aj prejavy jeho moci. Wow!

Minulý týždeň sme boli viacerí na akcii, ktorá je podľa mňa míľnikom v histórii moderného letnično-charozmatického hnutia. V Brne sa zišlo necelých 8000 ľudí na Konferencii ohňa s tímom Reinharda Bonnkeho. Vždy keď sa mi zdá, že moja viera a vízia je už na hrane, spomeniem si na Bonnkeho. Viac ako 55 miliónov ľudí sa v Afrike obrátilo cez jeho službu len za prvých 10 rokov 21. storočia! To totálne dvíha môj strop! Cítim sa ako Abrahám, ktorého Boh vytiahol zo stanu, ktorý symbolizoval všetky jeho frustrácie, zlyhania a sklamania. Abrahám mal pozdvihnúť svoj pohľad, spočítať hviezdy a vidieť svoje dedičstvo. Jeho strop bol odrazu úplne inde! Môj strop jeho Božou podnožkou. A nebo - tam on len prebýva, to nie je jeho strop! Z času na čas sa potrebujem pozrieť hore, vyjsť na Boží vrch a zrátať Božie sľuby, svoje dedičstvo. Konferencia ohňa bola pre mňa takým vrchom.

Boh má veľké veci pre nás. Sme zázračným skleníkom. Kde je dnes náš strop? Pozri na hviezdy!