kc news Časopis

ZAS O SVÄTOM DUCHU?
Pridané dňa: 
04.03.2011
Autor: 
Miro Tóth

Znova som začal sériu o Svätom Duchu. A nielen to. Turbulencia bola o Svätom Duchu, západoslovenská konferencia bude o Svätom Duchu. Nedávno som prečítal knihu od Bonnkeho o Svätom Duchu (Duch Svatý: Zjevení a prulom). Dávame naňho dôraz, vyučujeme o ňom, modlíme sa za ľudí. Svätý Duch je témou dňa. Viac ako to, je témou storočia! Odkedy bola 1.1.1901 študentka na biblickej škole v Topeka (Texas) naplnená Duchom a začala hovoriť v jazykoch, sa hnutie Ducha stalo obrovským celosvetovým tsunami. Už nie je len fenoménom akejsi marginálnej skupiny kresťanstva. Z počtu zhruba dvoch miliárd kresťanov (nominálnych aj znovuzrodených ) je zhruba 25% letnično-charizmatických (min. pol miliardy). Toto hnutie dnes raste počtom 35,000 denne alebo 13 miliónov ročne. Sme v dobrej spoločnosti! Vec je však v tom, že Duch Svätý nechce byť len svetovým fenoménom, chce byť neoddeliteľou súčasťou TVOJHO kresťanstva! Býva v tebe. Si jeho chrámom, jeho ambasádou. Chce ťa naplniť – nielen obývať, ale úplne obsadiť, až tak veľmi, že z teba bude presakovať. V tom je tvoje pomazanie, že prítomnosť Ducha svätého je v tvojom živote tak maximálna, že až presakuje von a slúži druhým. A to prvé územie, ktoré chce obsadiť, je tvoj jazyk. Ježiš to povedal priamo: „Ústa hovoria to, čím je plné srdce.“ Ak je tvoje srdce plné Ducha, tvoj jazyk bude hovoriť jeho slová. Preto dostávame nové jazyky, dovoľujeme tým Duchu svätému presakovať cez nás. A postupne obsadzuje všetko ostatné a jeho život v nás sa prejaví ovocím, ktoré prináša skrze nás. Známeho evanjelistu D.L. Moodyho raz chceli pozvať do nejakého zboru. Niektorí lídri toho zboru sa ohradili slovami: „Prečo práve jeho? Čo on má monopol na Svätého Ducha?“ Páči sa mi odpoveď muža, ktorý sa Moodyho zastal: „Nie, to Duch Svätý má monopol na neho!“ To je presne tá odpoveď, ktorú chcem počuť z úst ľudí, ktorí zažívajú moju službu. To je to, čo chcem, aby bolo povedané o našich zboroch. Duch Svätý má monopol na nás. Je to cítiť, je to počuť a je to vidieť! Tak teda využi tento čas na to, aby sa ti práca Ducha Svätého dostala úplne pod kožu. Nikdy to neoľutuješ!