kc news Časopis

Vianočný gospelový CityWorship
Pridané dňa: 
08.01.2012
Autor: 
Miro Tóth / Hanka Plintová

Vianočný koncert s The Hope Gospel Singers and Band v nitrianskej synagóge navnadil známymi gospelovými piesňami príjemnú predvianočnú atmosféru. Na koncerte zaznelo niekoľko známych piesní, ako napríklad Sweet Jesus, Oh Happy day, Joyful, či My life is in your hands od Kirka Franklina v špeciálnom prevedení Mira Tótha. Tiež zaznelo krátke slovo evanjelia, ktoré Miro Tóth nazval SMRAD NAMIESTO SLÁVY:

Počas Vianoc všade nooklo vidíme množstvo rôznych Betlehemov. Figúrky v nich sú drevené, vyrezané, sterilné. Ale keď sa Ježiš narodil, tam bol ten skutočný pro- totyp Betlehemu. Jeho prvý nádych ako malého bábätka bol uprostred zápachu, uprostred smradu a uprostred špiny. A mňa tak napadlo - ako to asi bolo keď pri betlehemských pastvinách, v ten známy večer pastieri pásli stádo a počuli tú známu vetu z neba: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Nebo bolo ožiarené slávou. Ak čítaš Bibliu, tak vieš, že bolo len niekoľko momentov v dejinách, keď sa toto stalo, keď nebo prišlo na zem fyzicky. Keď hmatateľne, viditeľne bolo nebo otvorené. Bolo niekoľko takýchto vzácnych incidentov. Jeden z nich je ten, keď sa dokončil Šalamúnov slávny chrám a bol zasvätený a ten chrám bol tak naplnený slávou, že účinkujúci nedokázali účinkovať. A tu bol ďalší takýto moment nad Betlehemom, keď sa nebo otvorilo a zažiarilo slávou. Bolo to akoby sa Boh v ten večer dal do gala. Akoby Boh dal ten najlepší odev, najlepší šat na seba a v tom najväčšom jase, v tej najväčšej kráse zaburácal nad celým svetom, že dnes sa to stalo! Dnes to prišlo!

A je úžasné vidieť, kto bol účastný na tejto špeciálnej gala recepcii. Boh na svoju gala recepciu nechal pozvať obyčajných pastierov. A opäť, neboli to drevení, vyrezávaní pastierikovia, boli to muži, ktorí bývali pod holým nebom; muži, ktorí sa pravdepodobne mesiac nesprchovali. Vidíš ten kontrast medzi tým, ako je otvorené nebo a ako sa Boh vo svojom gala pozerá dole a medzi tým, ako, dá sa povedať, ľudská spodina sa znova pozerá hore. A potom sa deje úžasná vianočná výmena. To je výmena, ktorú som nazval smrad namiesto slávy. Kde Boží Syn prichádza zo slávy do prostredia, ktoré je plné nášho ľudského smradu, našich nedostatkov, našich pádov, berie na seba našu kožu a narodí sa v prostredí, ktoré je veľmi graficky opísané – maštaľ, aby sme my mohli dostať Jeho prostredie, aby sme my mohli dostať slávu, aby sme sa mohli vymeniť s ním a dostať to, čo on nám ponúka, čo nám on dáva. Nechaj si pripomenúť, že Vianoce sú o ňom. Sú o ňom. Možno to pre teba znamená, že sa na chvíľu zastavíš a povieš mu ďakujem, že si sa vymenil so mnou. Môžeš sa utíšiť, nájsť si niekoľkosekundový pokoj, svoju maštaľku a poďakovať mu. "Ďakujem že si sa vymenil so mnou. Že si ma našiel v tom mojom zápachu (čokoľvek to v tvojom živote bolo). Že si mi doniesol nebo, že si mi doniesol Teba, záchranu, život."

Toto budú tvoje vianoce!