kc news Časopis

Veľkonočný CityWorship
Pridané dňa: 
09.06.2012
Autor: 
Hanka Plintová

10. apríla 2012 zazneli v nitrianskej synagóge piesne pripomínajúce triumfálne víťazstvo nad smrťou, ktoré vydobyl Ježiš na kríži. Sólisti Janka Šinková (BA), Judy Presburgerová (NZ) a Jozef Gabovič (NMvV) spolu s Vlasti Poljakovou (NR) a klavírnym doprovodom Mira Tótha (NR) spievali piesne ako Agnus Dei, Boh tak miloval svet, Amazing grace, Golgota.

Veríme, že zjednocovanie sa vo chvále na koncertoch CityWorship prináša nášmu mestu požehnanie a bude ho viesť i do triumfálneho duchovného prerazenia. Boh je víťaz!